رابطه ی نوسانات جمعیت سن گندم Eurygaster integriceps با متغیرهای محیطی در استان آذربایجان شرقی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 331

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPPS-43-1_015

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

سن گندم Eurygaster integriceps Put مهم ترین حشره ی آفت گندم و جو در ایران می باشد بررسی های مختلف نشان داده اند که عوامل مختلف زنده و غیر زنده ی محیطی جمعیت های این آفت را تحت تاثیر قرار می دهند در این مطالعه رابطه ی موجود بین تغییرات جمعیت سن گندم با عوامل مختلف محیطی شامل متغیرهای اقلیمی سطح زیر کشت گندم و جو و سطح کنترل شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت همچنین تاثیر احتمالی عوامل محیطی و وزن سن های زمستان گذران روی مرگ و میر سن ها در ارتفاعات مورد مطالعه قرار گرفت داده های مزرعه ای طی سه سال از شش شهرستان سن خیز استان آذربایجان شرقی شامل بستان آباد تبریز سراب میانه هریس و هشترود جمع آوری شدند در بین متغیرهای که رابطه ی آن ها با مرگ و میر سن در محل های زمستان گذرانی بررسی شدند فقط ارتفاع از سطح دریا میانگین وزن سن های زمستان گذران میانگین ماهانه ی رطوبت نسبی کمینه و میزان بارندگی ماه های آذر دی بهمن و اسفند با مرگ و میر سن رابطه ی معنی دار داشتند به ترتیب r = 0/51وr =0/45وr =0/392وr =0/47

نویسندگان

رقیه کریم زاده

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

میر جلیل حجازی

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

حسین هلالی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تبریز

شهرزاد ایرانی پور

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز