تحلیل مقایسه ای کاربرد آموزه های دینی در شعر سپیده کاشانی و نازک الملائکه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 443

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RLA-3-7_004

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

با گسترش روزافزون علم و تکنولوژی، انسان امروز، بیش از هر زمان دیگر خود را نیازمندبازگشت به معنویت می داند. به دیگر بیان رشد چشمگیر صنعت و تکنولوژی با تمام مزایایی کهداشته، نتوانسته است جایگزینی مناسب برای پرکردن خلأهای ناشی از فقدان معنویت در زندگی بشرگردد که نتیجه آن، بازگشت ناخودآگاه جوامع بشری به دین و ارزش های اخلاقی است. در این میاننقش ادبیات به عنوان بخشی مهم از فرهنگ هر جامعه، در گسترش و ترویج آموزه های دینی واخلاقی انکارناپذیر است، به طوری که با بررسی ادبیات هر دوره می توان سیر تحول فکری و فرهنگیآن جامعه را نیز مورد ارزیابی قرار داد. براین اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، اشعار دو بانوی شاعر و انقلابی از ایران و عراق یعنی سپیده کاشانی (1315-1371) و نازک الملائکه (1923-2007) را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که هردو شاعر به عنوان زنانمسلمان، آموزه های دینی را به طور گسترده در اشعار خود به کار برده اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

معصومه نعمتی قزوینی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

طاهره ایشانی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران