دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی

Journal Of Religious literature

ادبیات و هنر دینی ( نشریه خارجی دانشوران و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی گستره هنر و ادبیات دینی گروه پژوهشی ادبیات و هنر اسلامی وابسته به معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)

زمینه فعالیت: ادبیات و هنر دینی

اهداف:

  • رویکرد به مبانی اسلامی و رعایت چهارچوب های دینی در زمینه نظریه پردازی و تعمیق و گسترش اندیشه سازی ادبی و هنری
  • بهره گیری از تمام ظرفیتهای بالقوه و بالفعل نوگرایانه دینی
  • جذب پژوهشگران فاضل و نواندیش حوزوی و باتجربه و کارآمد دانشگاهی
  • تخصصی کردن حوزه های پژوهش در این دو گستره
  • حضور فعال و با نشاط در گستره دانش و فرهنگ اسلامی و گشودن افق های نوین ادبی و هنری و نقد نظریه های جدید علمی
  • بهره برداری از آخرین دستاوردهای علوم و معارف بشری و فناوری اطلاعات با توجه به اندیشه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در کلیه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های پژوهشی

مخاطبان: کلیه نظریه پردازان و اندیشه سازان گستره ادبیات و هنر دینی اعم از اساتید حوزوی و دانشگاه، طلاب و دانشجویان فرهیخته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری