ارزیابی توانمند سازهای زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش دیمتل فازی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 834

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHCONF02_254

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

مدیریت زنجیره تامین مدیریت یک شبکه ی به هم پیوسته کسب و کار است که در برگیرند ه ی محصولات و خدمات مود نیاز برای مشتریان نهایی است بنابراین مدیریت زنجیره تامین تمامی جابه جایی ها و ذخیره سازی مواد خام موجودی در جریان ساخت وکالاهای ساخته شده را از نقاط مبدا تا مصرف تحت پوشش خود قرار میدهد در این پژوهش تلاش گردید با شناسایی عوامل توانمند ساز و موثر بر زنجیره ی تامین و الویت بندی آنان به این نیل دست پیدا کرد درهمین راستا پس از اخذ نظرات 32 تن از خیرگان وکارشناسان دانشگاهی رشته های مهندسی صنایع اقتصاد و مدیریت و واحد های سازمانی مرتبط با موضوع زنجیر تامین وتامین کنندگان درهریک از محور های سه گانه اقتصادی زیست محیطی و اجتماعی (ابعاد پایداری )ابتدا از طریق روش دلفی شناسایی و در ادامه جمع وزنی امتیاز خبرگان برای هر شاخص (با وزن مقیاس لیکرت )محاسبه و براساس امتیاز حاصله شاخصها به صورت نزولی مرتب شدند پس از حل مدل وبه روش دیمتل فازی مشخص گردید که دو پارامتر مدیریت زیر ساخت و حسابداری کامل هزینه بیشترین تاثیر را توانمند سازی زنجیزه ی تامین خواهند داشت و با سرمایه گذاری و تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می توان سیستم را از این رهگذر بهبود داد

نویسندگان

فرهاد امانی

دانشجویی کارشناسی ارشد