تحلیل نحوه ساماندهی متکدیان از منظر حقوق و قوانین شهری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,060

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS01_362

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

چکیده مقاله:

تکدی به عمل کسی گفته می شود که درخواست خیرات و صدقات می کند و عملی است که موجب جلب ترحم دیگران می شود و متکدی بدین وسیله چیزی را دریافت می کند . معضل تکدی گری مشکلی چند بعدی است وجهت بررسی نیاز به رویکرد چند بعدی دارد. در این پژوهش بعد حقوقی و قانونی مورد نظر پژوهشگران بوده و تلاش شده تا پس از مطالعه همه قوانین مرتبط با پدیده مورد نظر، نقاط ضعف و قوت قوانین و مسائل مغفول درقوانین موجود شناسایی شود. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جنبه کاربردی دارد. نحوه برخورد با معضل تکدی گری در متون و مصوبه ها به شکل های مختلف پیش بینی شده است. مصوبه سال 1378 شورای عالی اداری کشور کماکان برای سامان دهی متکدیان مورد استفاده قرار میگیرد و پیشبینی قانونی جهت برخورد قهری با این پدیده نیز در قالب ماده 712 و 713 قانون مجازات اسلامی انجام گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی بیان گر این نکته است که علی رغم تلاش جهت رفع تداخل وظایف سازمان های ذیربط و قابل فهم بودنمصوبه شورای عالی اداری به عنوان مرجع قانونی سامان دهی متکدیان، همچنان در زمینه استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای حل این معضل و اثربخشی این مصوبه پس از گذشت سال ها ضعف وجود دارد. همچنین تفسیر پذیری بالای مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی و موارد مطرح شده در ماده 55 از قانون شهرداری ها و گاها تناقض و تعارض این قوانین با اصول قانون اساسی کشور از دیگر نتایج به دست آمده است که بازنگری و بازاندیشی در قوانین مربوط به تکدی گری را الزام آور می سازد.

نویسندگان

غلامرضا کاظمیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

امین مومیوند

کارشناسی ارشدمدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی

صفیه قلی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت شهری،دانشگاه علامه طباطبایی