بررسی تاثیر رفتار فروش اخلاقی بر وفاداری مشتریان با رویکرد تئوری هزینه مبادله موردمطالعه:شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,407

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMAE01_041

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395

چکیده مقاله:

مشتری اصلی ترین عنصر موثر در تصمیم گیری ها و طراحی برنامه های راهبردی بازاریابی است . بررسی و شناسایی رفتار مشتریان و ارائه ی خدمات با توجه به نیاز مشتریان می تواند باعث توسعه بازاریابی گردد. در اقتصاد پر تلاطم امروز که هیچضمانتی برای بقای سازمان ها در محیط کسب و کار وجود ندارد، مشتریان وفادار میتوانند به سازمان در حفظ و رشد خود کمک کنند. سازمان ها باید بر این وفاداری تمرکز کرده و از وفادارسازی مشتریان خود به عنوان یک استراتژی اصلی برایآینده استفاده نمایند. از طرفی تمایل مشتری برای حفظ یا قطع رابطه با سازمان متأثر از چگونگی تعامل کارکنان با مشتریخواهد بود. با توجه به اهمیت این مسئله پژوهش حاضر، با رویکرد تئوری هزینه مبادله و از دیدگاه مشتری، به بررسی رابطه بین رفتار فروش اخلاقی فروشنده ،منافع اعتماد درک شده مشتری، رضایت مشتری و وفاداری مشتریان در شرکتهای ارئهدهنده اینترنت پرسرعت می پردازد. بمنظور انجام این پژوهش از مدل سو-سیو لین و سینگ وو ، 2102 ، استفاده شده است که درآن وفاداری به دوبخش وفاداری مشتری به فروشنده و وفاداری مشتری به شرکت تقسیم شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در استان مازندران می باشند و با توجه به نامحدود بودن تعداداعضای جامعه به کمک فرمول کوکران حجم نمونه 483 نفر تعیین شده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با بکارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشته شده و در ادامه برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری وآزمونهای متفاوت با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و LISREL8.54 استفاده گردید.با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری،کلیه فرضیه های پژوهش تایید شده و همچنین نتایج حاصل از تحقیق موید وجود رابطه معنادار بین رفتار فروش اخلاقی فروشنده و وفاداری مشتریان می باشد.

کلیدواژه ها:

رفتار فروش اخلاقی ، منافع اعتماد درک شده مشتری ، رضایت مشتری ، وفاداری مشتری

نویسندگان

سیدمهرداد ضیابری مقدم

دکترای مدیریت بازرگانی،عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی

سحر اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد MBA ،دانشگاه علوم فنون مازندران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بررسی رفتار اخلاقی فروشندگان دروفاداری مشتریان بیمه های عمر [مقاله کنفرانسی]
 • حقیقی، محمد. حسینی، سید حسن. 1391، بررسی تاثیر تاکتیکهای بازاریابی ...
 • سیدجوادین، براری، ذبیح زاده، 1390 _ رعایت اخلاق در فعالیت ...
 • صمدی، منصور، نورانی، محمد، فارسی زاده، حسین، (1388) .بررسی تاثیر ...
 • فروزنده سعیده، 1388، تبیین نقش ارتباطات و اعتماد در وفاری ...
 • قدمی، محمد جواد، 1392، بررسی اثرات رفتار اخلاقی در فروش ...
 • ملکی آ و دارابی، م، 1387 . روش های مختلف ...
 • وظیفه دوست، حسین . معماریان، شیما . 1392. رابطه رفتار ...
 • _ نخبکان مدیریت _ حردادماه 1395 ...
 • _ نخبکان مدیریت _ حردادماه 1395 ...
 • Gronroos C (1990). Relationship approach to marketing in service contets: ...
 • Hansen, John D. and Riggle, Robert J. (2009). Eth ical ...
 • lacoby, J., Kyner, D.B. (1973), "Brand Loyalty vs. Repeat Purchasing ...
 • I2.Kelly, K. and Sch ine, E. (1992). How Did Seas ...
 • Laith A lrubaiee , 201 1 _ Exploring the relationship ...
 • Lin, S.H. and Wu, H., 2012. Effects of ethical sales ...
 • Mei-Fang Chen & Liang-Hung Mau .(2009). The impact of ethical ...
 • I6.Morgan, R. M. and Hunt, S. D. (1994). The Co ...
 • I7.Nguyen Mih Tuan, 2015, The Impact of Ethical Sales Behavior ...
 • Parsons PJ (2007). Integrating ethics with strategy: analyzing disease -branding. ...
 • Roma n, S & Ru iz, S 2005, 'Relat ionship ...
 • .Rouss eau, D.M..S itkin, S. B., Burt, R. S., & ...
 • .Rotter, J. B. (1967). A new scale for the measuremet ...
 • Tian, Y., Lai, F., Dan iel, F. (2008). An examination ...
 • نمایش کامل مراجع