شیوع شناسی اختلالات یادگیری افراد مردود شده در آزمون کتبی رانندگی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 564

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOIH-1-12_033

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

شیوع شناسی اختلالات یادگیری افرادی که در آزمون کتبی رانندگیمردود می شوند ، هدف اصلی این پژوهش بوده است. روش تحقیق، پیمایشی یازمینه یابی و جامعه آماری شامل کلیه مردودشدگان آزمون کتبی رانندگیآموزشگاه های رانندگی شهر همدان بوده است، نمونه آماری 120 نفر و به صورتتصادفی ساده انتخاب شده اند، ابزار اصلی جهت جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامهمحقق ساخته ،الگو برداری شده از پرسشنامه اختلالات یادگیری مایکل باستاست که پنج بعد ادراک شنیداری، زبان بیانی، جهت یابی ، هماهنگی حرکتی ورفتار شخصی– اجتماعی برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری tتک گروهی، آزمون کلموگراف اسمیرونف و آزمون t گروه های مستقل استفادهشده است.نتایج بیانگر این است که در بین مردودین مکرر آزمون کتبی رانندگیاختلال یادگیری شیوع دارد و اختلال در هماهنگی حرکتی و ادراک شنیداریدر بین آنان بیشتر از حد مورد انتظارات و میزان اختلال یادگیری زنان مردودیآزمون بیش از مردان است.

نویسندگان

شکوفه خوش نشان

کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی تربیتی

فریبا منظمی تبار

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان

احمدعلی جدیدیان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کنگاور