پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس کلیشه های جنسیتی و تضاد نقش در زوجین

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 795

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RSTCONF02_185

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس کلیشه های جنسیتی و تضاد نقش در زوجین می باشد. به منظور تحلیل اطلاعات گردآوری شده از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی به محاسبهمیانگین و انحراف معیار و همچنین ماتریس همبستگی متغیر های مورد مطالعه اقدام شده و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. جامعه ی آماری مورد بررسی، زوجین ساکن شهر شیراز می باشد. جهت انتخاب نمونه 130 زوج از زوجین ساکن شهر شیراز به صورت تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه یدلزدگی زناشویی پاینز ) CBM ( ) 1996 (، پرسشنامه نقش جنسیت بم ) 1974 ( و مقیاس تضاد نقش کارل هولاهان و لوسیا گیلبرت ) 1978 ( بود. نتایج نشان داد که درجه مردانگی و تضاد نقش حرفه ای- همسری به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی دلزدگی زناشویی می باشند

کلیدواژه ها:

دلزدگی زناشویی ، کلیشه های جنسیتی و تضاد نقش

نویسندگان

مرضیه رحیمی بد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

آذرمیدخت رضائی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسپنله باری؛ و آن ماری روشبلا. (1372). مفهوم نقش در ...
 • اعزازی، شهلا. (1380)تحلیل ساختاری جنسیت: نگرشی بر تحلیل جنسیتی در ...
 • پاینز، آیالامالاچ. (1996). چه کنیم تا عشق رویایی به دلزدگی ...
 • خمسه، اکرم. (1383). بررسی طرحواره های نقش جنسیتی و کلیشه ...
 • ذکایی، محمدسعید و میرزایی، آیت اله. (1384). پسرهای جوان و ...
 • رحمتی، محمدصادق. (1371). روانشناسی اجتما عی معاصر، قم: انتشارات سینا. ...
 • رضایی، شیرین. (1384). بررسی و مقایسه باورهای جنسیتی و نگرش ...
 • ریاحی، محمد اسماعیل. (1386). عوامل اجتماعی موثر بر میزان پذیرش ...
 • ستوده، هدایت ا... . (1380). روان شناسی اجتماعی، تهران: آوای ...
 • سفیری، خدیجه؛ زارع، زهرا. (1386). بررسی ارتباط کلیشه های جنسیتی ...
 • سگالن، مارتین. (1380) . جامعه شناسی تاریخی خانواده. مترجم حمید ...
 • شولتس، دوان. و شولتس، سیدنی آلن. (1385). نظریه های شخصیت. ...
 • ظهره وند، راضیه. (1383). رابطه ادراک از نقش های جنسیتی ...
 • عبدی، بهشته. (1380). بررسی رابطه بین نقش های جینسیتی و ...
 • گولومبوک، سوزان و فی ووش، رابین. (1382). رشد جنسیت، مهرناز ...
 • موسوی زاده، طاهره. (1388). اثربخشی آموزش معناداری بر کاهش دلزدگی ...
 • نویدی، فاطمه. (1384). بررسی و مقایسه رابطه دلزدگی زناشویی با ...
 • Adams, Gary & King, Lynda. A, (1996). Relation of Job ...
 • Bakker, A. B. (2009). The crossove of burnout and its ...
 • Bandura, A. (1989). Social Cognitive Theory, in R. Vasta (Ed.). ...
 • Baron, R. A, & Byrne, D. (1991). Social psychology. Sixth ...
 • Bem, S.L. (1974). The Lenses of gender .New Haven, CT: ...
 • Bem, S. L. (1981). A manual for the Bem Sex ...
 • Bem, S. L., (1983). Gender schema theory and its implications ...
 • Duxbury, Linda Elizabeth; Higgines, Ch.A., (1991). Gender difference in work-family ...
 • Gilbert, Lucia A. & Holahan, Carole K. Role Conflict Scales. ...
 • Gorkin, M. (2009). The four stage of burnout. online. http ...
 • Greeglas, E. R, Burke R. J. (1988). Work and familv ...
 • Gross, N., Mason, W.S., & M cEachern, A.W , Exploration ...
 • Laes, T. & Laes, T. (2001). Carear burnout & its ...
 • Lan.S. Grune, G(1992). The Stigma of loneliness. Personality and Social ...
 • Lingard, H. (2004). Work and Family Sources of Burn Out ...
 • Manstead, A.R., & Hewston, M., & Fisk, S. T., & ...
 • Martin Susan E. 1990. on the Move? A Report on ...
 • Napholz, L. (1995a). Indexes of psych ological well-being and role ...
 • Pines A. M. (1996). Couple burnout: Couses and cures. London ...
 • Pines, A. M., & Nunes, R. (2003, June). The relationship ...
 • P amuk, Mustafa, Durmus Emine. (2015). Investigation of burnout in ...
 • Schmidt, N., & Sermat, V. (1983). Measuring loneliness in different ...
 • نمایش کامل مراجع