بررسی اثر جریانات جزر و مدی بر نحوه نشست رسوب در رودخانه زهره (84-1383)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,045

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_073

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

در مطالعه خوریات، رودخانه ها و خطوط ساحلی ، رسوب یکی از فاکتورهای طبیعی است که در بسیاری از شاخه های علوم دریایی ، کشاورزی و مهندسی مشکل ساز بوده است.و بدون مطالعه رسوب فعالیت های زیادی در شاخه های مختلف با مشکل نشست رسوب مواجه شده است. خسارت وارده توسط رسوبات رودخانه ای به طبیعت ، کشاورزی، سازه های آبی ساخته شده بر روی یا در کنار رودخانه ها بسیار گسترده و وسیع و زیان آور است. رسوب گام پایه و اصلی مطالعات زمین شناسی، طراحی بندرگاه ها، موج شکن ها، اسکله ها، کانالها، آبراهه های کشتیرانی، ساخت سدهاف تحقیقات چاه های نفتی، گسترش کشاورزی، عمران ساحلی .. و مهمترین کاربرد آن اکتشافات منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز می باشد.

نویسندگان

سهام الدین چراغی

کارشناسی ارشد فیزیک دریا دانشگاه شهید چمران اهواز

محمود شفاعی بجستان

استادیار دانشکده آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز

روح ا... زارع

کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر