مطالعه تحقیقی در تعیین اهمیت فاکتورهای موثربر سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه های عصبی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 960

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGTOOLS01_369

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

تأمین مالی جمعی 4 ، تأمین مالی یک پروژه یا یک سرمایه توسط گروه بزرگی از افراد عادی )جمعیت( با مقدار پول کم به جای گروه های حرفه ای است. پدیده تأمین مالی جمعی در دنیای امروزی، کمک بزرگی برایکارآفرینان در تأمین مالی پروژه های خود محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی فاکتورهای مؤثر بر سرمایه گذاری و مرتب کردن این فاکتورها بر اساس اولویت و اهمیت آن ها برای افراد است. این فاکتور هاشامل منطقه جغرافیای طرح ابتکاری، ارزش مشترک بین کارآفرین 5 و افراد، مبلغ اولیه برای سرمایه گذاری، مدت زمان بازگشت نتیجه پروژه، میزان و نوع پاداش بازگشتی، اعتماد به کارآفرین، کیفیت طرح پروژه،شبکه اجتماعی مورد استفاده می باشد. به دلیل پیچیده بودن تصمیم گیری به منظور شرکت در طرح های تأمین مالی جمعی، از روش تجزیه و تحلیل شبکه های عصبی 6 ، استفاده شده است. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بین افراد سرمایه گذار به دست آمده است. بر اساس نتایج به دست آمده کارآفرینان می توانند با تمرکز بر اولویت فاکتورها، پیشرفت مالی پروژه های خود را فراهم آورند.

کلیدواژه ها:

تأمین مالی جمعی ، کارآفرین ، فاکتورهای مؤثر برسرمایه گذاری ، شبکه عصبی

نویسندگان

نسترن قربانی

دانشجوی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

حامد حبیب نژاد

دانشجوی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران

رضا سمیع زاده

دکترای مهندسی صنایع، هیئت علمی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران