کاربرد زنجیره مارکف در بررسی احتمالات خشک و ترسالی و مقایسه آن با توزیع نرمال(مطالعه موردی ایستگاه قزوین)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,628

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_082

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

افزایش یا کاهش بارندگی نسبت به شرایط نرمال که اولی موجب افزایش خطر بروز سیل و دومی باعث خشکسالی می شود، پیامدهای اقتصادی -اجتماعی متفاوتی را بدنبال دارد. آگاهی از توزیع احتمال بارندگی ها زمینه مناسبی برای برنامه ریزی منابع آب فراهم می آورد. این آگاهی از جمله به کمک روشهای دینامیکی و آماری میسر خواهد شد. در این مقاله به کمک زنجیره مارکف و توزیع نرمال، احتمال حالتهای" خیلی خشک، خشک، نیمه خشک، متوسط، نیمه مرطوب، مرطوب، خیلی مرطوب" براساس بارش های سالانه و فصول مختلف در قزوین محاسبه و نتایج کار بست این دو روش آماری با هم مقایسه شده است. نتایج برازش داده های بارش بر زنجیره مارکف حاکی از آن است که احتمالات حاصله برای مجموع حالت های خشکسالی و مجموع حالت های ترسالی بر مبنای بارش سالانه و فصلی با هم قابل مقایسه اند. آزمون χ2 حکم بر برتری زنجیره مارکف بر توزیع نرمال دارد.

نویسندگان

نصرت اله یوسفی

دانشجوی دکتری هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سهراب حجام

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

پرویز ایران نژاد

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

پری سیما کتیرای بروجردی

دانشجوی دکتری هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات