تجارب دانشجویان دکتری ریاضی از تأثیرتربیتی استاد راهنما در توسعه دانش تدریس

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 704

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSR-2-5_001

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1395

چکیده مقاله:

استادان آینده آموزش عالی، دانشجویان دکتری کنونی هستند که آموزش آنان به منظور تدریس در دانشگاه، مورد غفلت واقع شده است. زیرا برنامه درسی دکتری- که عمدتا انتظار می رود تا آنها را برای تدریس دانشگاهی آماده سازد- با تمرکز بر توسعه دانش پژوهشی و تخصصی رشته ای آنان تدوین شده است. یکی از مولفه های اثرگذار در این برنامه پیش از خدمت، استاد راهنماست که این پژوهش در صدد مطالعه آن است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی- پدیدارشناسی و با تمرکز بر سه شرکت کننده، از میان 19 مورد مطالعه انجام شده است. شرکت کنندگان، دانشجوی دکتری ریاضی هستند و در نخستین تجربه خود از تدریس ریاضی دانشگاهی درگیرند. داده های این پژوهش از طریق مشاهده مشارکتی، مصاحبه های نیمه ساختاری، دفترچه خاطرات روزانه دانشجویان و طرح درس ها و دیگر میدانی جمع آوری شده است. همچنین مصاحبه نیمه ساختاری با استادان راهنمای آنان صورت گرفته است. داده ها از طریق کدگذاری و مقوله بندی اشتراس و کوربین تجزیه و تحلیل شده اند. تحلیل داده ها نشان از آن دارد که استاد راهنما به عنوان فردی اثرگذار در دنیای حرفه ای و پژوهشی دانشجوی دکتری، می تواند در توسعه دانش تدریسی او بیشترین مداخله را داشته باشد و آن نقش را گاه به صورت استاد راهنما به عنوان یک مرشد، گاه به شکل استاد راهنما به عنوان الگوی عملی و گاه به شکل استاد راهنمای پنهان می گذارد

نویسندگان

عظیمه سادات خاکباز

دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

جمیله علم الهدی

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

نعمت اله موسی پور

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه باهنر، کرماى، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، ایران

اسماعیل بابلیان

استاد گروه ریاضی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران