بکارگیری نسبتهای یونی به منظور بررسی منشاء املاح در منابع آب زیرزمینی دشت سرچاهان

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,328

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEGE04_091

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1384

چکیده مقاله:

شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی مورئ توجه محققین مختلف قرار دارد. جهت بررسی تفصیلی اثر این عوامل ویژگی های زمین شناسی و فرآیندهایی نظیر تبادل یونی و بکارگیری روابط بین پارامترهای کیفیت لازم است. در این تحقیق از نسبتهای یونی به منظور تحلیل هیدروشیمی و بررسی منشا املاح منابع آب زیرزمینی دشت سرچاهان در استان هرمزگان استفاده شد و منابع املاح مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نسبتهای بدست آمده انحلال هالیت و نمکهای سولفاته از جمله کیزریت ، ژیپس و انیدریت عوامل اصلی شکل گیری ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی دشت سرچاهان می باشند. بر اساس مهمترین عوامل شناسایی شده موثر بر کیفیت اب زیرزمینی یونهای همزاد شناسایی شده و عدم توازن بین آنها به عنوان نشانه هایی از منابع و فرآیندهای فرعی تاثیر گذار بر کیفیت منابع آب مورد توجه قرار گرفته است. بررسی روابط بین یونهای همزاد به کمک تفاضل غلظت نشان می دهد که علاوه بر منابع اصلی املاح انحلال کانیهای دیگری مانند تناردیت نیز در منابع آب دشت سرچاهان قابل توجه می باشد.

نویسندگان

جغفر غیومیان

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

حسین حسینی پور

کارشناسی ارشد منابع آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگ

احمدرضا قاسمی

کارشناس ارشد آبشناسی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری