بررسی تجربی و آزمایشگاهی تاثیر قطر نانوذرات و دما بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آب/آهن در کسرهای حجمی پایین و ارائه مدل جدید بر مبنای مقادیر تجربی حاصله

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 636

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JME-13-42_003

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

چکیده مقاله:

دراین پژوهش تاثیر پارامترهایی مانند قطرنانوذرات دمای نانوسیال و کسرحجمی نانوذرات برروی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آب - آهن بصورت تجربی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است سپس نتایج ازمایشگاهی حاصله با مقادیر به دست آمده ازمدلهای کلاسیک پرکاربردی مانند همیلتون - کروسر و یو - چوی مورد مقایسه قرارگرفته است درادامه با تکیه بریافته ها و مقادیر تجربی حاصله مدل جدیدی به منظور تخمین ضریب هدایت حرارتی پیشنهاد گردیده است مدلهای پیشنهادی نیز درراستای تحقیق تابعیت قطرنانوذرات دمای نانوسیال و کسرحجمی نانوذرات را دارند نانوذرات آهن Fe درسه قطرمختلف 35-45نانومتر 75-65نانومتر و 105-95 نانومتر پس ازتهیه درکسرهای حجمی 0.0313درصد و0.0625درصد و0.125درصد و0.5درصد و 1درصد درون سیال پایه آب دیونیزه تعلیق شده است ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات به دست آمده درکسرهای حجمی پایین LOw concentration و درقطرهای مختلف فوق الذکر دردماهای مختلف ازجمله 27و35و45و55 درجه سانتیگراد به صورت تجربی بدست آمده است درتحقیق حاضر ازدستگاه انالیز حرارتی KD2pro decagon و استفاده ازروش سیم داغ گذرا به منظور اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات استفاده میشود نتایج این تحقیق نشان میدهد که باافزایش دما و کاهش قطرنانوذرات ضریب هدایت حرارتی نانوسیال افزایش می یابد همچنین نتایج تجربی بدست آمده خصوصا دردماهای بالا و قطرهای کوچک نانوذرات تطابق و همخوانی مناسبی با مدلهای کلاسیک پیش بینی ضریب هدایت حرارتی ندارند که این مساله ضرورت ارایه مدل پیشنهادی را مضاعف مینماید

نویسندگان

محمد همت اسفه

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

سیف الله سعدالدین

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان