نقش ارائه خدمات ویژه و تشکیل NGOصنفی به ذی نفعان در مشارکت آنها در بهبودخدمات سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 479

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEAE01_1298

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394

چکیده مقاله:

هدف اصلی مقاله نقش ارائه خدمات ویژه و تشکیل NGOصنفی به ذی نفعان در مشارکت آنها در بهبود خدمات سازمان تامین اجتماعی واهداف ویژه آن عبارتند از:-1تعیین تاثیر تبلیغات در مشارکت ذی نفعان -2تعیین تاثیر رسیدگی به شکایات ذی نفعان نسبت به سازمان -3تعیین تاثیر شناسایی نیازهای ذی نفعان در مشارکت مخاطبین -4تعیین ارائه خدمات ویژه به ذی نفعان تعیین تاثیر تشکیل NGOصنفی در مشارکت ذی نفعان در بهبود خدمات سازمان تامین اجتماعی است. در همین راستا ابتدا به معرفی چهارچوب تحقیق و با استناد نظریات مختلف از روش توصیفی- پیمایشی به تحقیق و کنکاش پرداخته و با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی اطلاعات لازم از مدیران و کارکنان اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان مازندران که تعداد آنها 100نفر می باشد.و n= 80نفررا به عنوان نمونه انتخاب وبدنبال آن پرسشنامه ای بر اساس طیف لیکرت و با توجه به فرضیات طراحی وبین نمونه مورد مطالعه توزیع گردید و اطلاعات جمع آوری شده براساس فنون آمار توصیفی 1و استنباطی 2و با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمون همبستگی پیرسن بهره گیری شده است ضمنا جهت توصیف داده ها از شاخص های حد مرکزی و محاسبه میانگین ها و برای جمعیت شناختی نمونه ها از جداول فراوانی و درصد ها و همچنین تعیین نرمالیته نظرات از آزمون اسمیرنف-کالموگردف استفاده شده است.و سپس نتیجه گرفته شدکه شناسایی نیازهای ذی نفعان، تبلیغات ، رسیدگی به شکایات ، ارائه خدمات ویژه به ذی نفعان و تشکیل NGOصنفی در مشارکت آنها در بهبود خدمات سازمان تامین اجتماعی موثر است

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ارونسون، الیوت (1367)، روانشناسی اجتماعی، ترجمه :حسین شکرکن، تهران :انتشارات ...
  • - اتضادپور، ناهید، رجبی راد، فهیمه(1374) .تامین اجتماعی درایران، ‌چاپاول، ...
  • لالی(1379)، رضایتمندی ذی نفعان، ازبیمارستانهای طرف قراردادسازمان بیمه خدماتد رمانی، ...
  • ، بررسی میزانرضایتمندی ذی نفعان تامینا جتماعی از خدمات درمانی ...
  • Chain, Robert, (1974), The utility of system models and D ...
  • Schaefer, Richard &Lamm, Robert, 1992. Sociology. USA Mac Grawhill ...
  • Loewe, Markus (Grman Development Institue Bonn), "new aVenueS tobe opened ...
  • Uwe E. Reinhardt, (1995) "Germany's Health care and Health Insuranc ...
  • نمایش کامل مراجع