خشکسالی، تغییرات اقلیمی، محیط قابل زیست وتوسعه پایدار

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 647

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF01_122

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

از نگاه تخصصی حفاظت محیط زیست، مطالعه پستی ها، بلندی ها سبب می شود تا محیط طبیعی tnikaen@yahoo.com کشور خود را بهتر بشناسیم و از آن استفاده معقول کنیم..بحث پایداری تنها از جانب محیط زیست مورد توجه واقع شده است در حالی که پایداری در زیر مجموعه توسعه پایدار باید قرا گیرد که آن هم سه وجه محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می شود..پستی ها، بلندی ها محیط طبیعی کشور در طی نزدیک به چهل سال اخیر از اثر عوارض ناشی از جنگ های منطقه ای منابع طبیعی کشور به خصوص پوششش گیاهی ومنابع پایه تولید آن را شدیدادچار آسیب دیدگی نموده است..افزایش تواتر،تناوب وشدت بلایای طبیعی ،حوادث وسوانح غیرمترقبه درکنارآسیب پذیری روزافزون مجتمع های زیستی خصوصا شریانهای حیاتی،انفجارجمعیت،تغییرات اقلیمی،گرم شدن کره زمین،توسعه شتابان محیط های انسان ساخت)جزایرحرارتی کلان شهرها ،شهرگرایی،حاشیه نشینی ،نیاز فزاینده به منابع آب برای کشاورزی ،صنعت،فضای سبزشهری،مصارف درحال افزایش خانگی،مصارف تولیدانرژی درعین حال هدررفت وآلودگی بدون کنترل،وقوع تشدیدشونده چرخه های مخرب خشکسالیهاوسیلابها دوروی سکه مشکلات ساختاری ،برنامه ای ،سیاستگذاری ،فرهنگی ومدیریتی بخش عمده کره مسکون بویژه حاورمیانه وایران رادرمعرض پدیده پرمخاطره وگزنده بحران کم آبی قرارداده است در بلند مدت باید در کل کشور 121 میلیمتر بارش داشته باشیم که با کمبود 22 درصدی بارشها مواجهایم. ادامه روند فعلی افزایش جمعیت و عدم مدیریت صحیح تقاضا و عدم اصلاح الگوی مصرف آب، ایران را درحال حاضربا بحران جدی منابع آب مواجه کرد ه و طبق پیش بینی ها، تا سال 2050 ، جزءکشورهای کم آب خواهیم بود. امروزه بنا به دلایل زیادی بهره گیری بیشتر از منابع آب موجود، یک ضرورت انکار ناپذیر است. افزایش سریع جمعیت، عدم توزیع یکنواخت ریزش های جوی در جهان و کمبود بارندگی در بسیاری از مناطق جهان، توسعه شهرنشینی و افزایش سرانه مصرف آب همراه با توسعه وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم، افزایش تولید فاضلاب و آلودگی بیشتر منابع آب و کیفیت نامطلوب آب، برداشت بی رویه و کاهش کیفیت آب، عدم استفاده مجدد از آب، و فرهنگ ضعیف استفاده از آب و در نتیجه کاهش سرانه آب موجود، از جمله عللی هستند که سبب طرح مسئله کمبود آب و احتمال بروز پدیده خشکسالی به عنوان یک مشکل اصلی در سطوح بین المللی و ملی شده است و اصلاح الگوی مصرف آب به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر می بایست مورد توجه خاص قرار گیرد. مقدار منابع آب، ثابت ولی تقاضای آب با دو برابر شدن جمعیت سه برابر شده است. در نتیجه محدودیت منابع آب با کیفیت مناسب، برای تأمین آب شرب به ویژه در مناطق کویری و حاشیه کویر از یک سو و روند رو به رشد آلودگی منابع از سوی دیگر، سبب افزایش نیاز به تعداد تاسیسات ذخیره و برداشت آب شده و هزینه های مورد نیاز را تا دو برابر، افزایش داده است. اینها از جمله عواملی هستند که ایران را جزء کشورهای کم آب و در معرض پدیده خشکسالی قرارمی دهد. هدف از این مقاله تحلیل روند کم آبی وجستجوی راهکارهای عملی برای کاهش عوارض کم آبی ومدیریت استراتژیک مخاطرات وبحران آب است.روش تحقیق تحلیل های کمی وکتابخانه ای وبررسی تطبیقی متضمن روش تحلیل سیستماتیک واکولوژیک بوده است.

کلیدواژه ها:

تغییرات اقلیمی ، محیط قابل زیست ، بحران آب ، خشکسالی ، افزایش سرانه مصرف آب ، عدم استفاده مجدد از آب ، کم آبی بزرگترین چالشقرن ، مدیریت مخاطرات وبحران

نویسندگان

حسین شیخ حسنی

استادیاردانشگاه پیام نور