طرح مدیریت ادعاها در پروژه های عمرانی( مطالعه موردی)

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,885

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC04_039

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1386

چکیده مقاله:

پروژه عمرانی طرح تملک دارایی های سرمایه ای- به دلیل آنکه تأمین مالی آنها از منابع دولت صورت می گیرد و کارفرما نیز به عنوان رکنی با اختیارات مشخص تعریف شده است– از شرایط خاص برخوردار بوده و با طرح غیر آن یا طرح های خصوصی بسیار تفاوت می کند و شرایط آن در موقعیت های مختلف به صورت قوانین و بخش نامه هایی با مرجعیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1 قضاوت شده است. وجود ارکان مختلف سه و در پروژه های بزرگ چهارعاملی 2 با مدیریت ها و روش های مختلف برای انجام وظایف محوله در اجرا تا به اتمام پروژه های مذکور ایجاب می کند هر رکنی از پیمانکار تا به کارفرما وظایف، تعهدات، شرایط و قوانین حاکم بر قرارداد را به دقت آگاه بوده و در چهارچوب آنها اقدام نماید. عموماً به دلیل آنکه ارکان پروژه نسبت به شرایط، تعهدات و قوانین حاکم بر قرارداد به صورت کامل آگاه نبوده یا مطابق آن ها اقدام نمی کنند، مشکلاتی در حین اجرا و عموم اً در پایان پروژه ها اتفاق می افتد که توافق در راه حل قطعی آنها پیچیده و گاهاً غیر ممکن شده و عموماً پیمانکار پروژه بخشی از بهای کارکرد خود را دریافت نمی کند یا آنکه کارفرما بهای بیشتری از کارکرد حاصل شده - در مقدار یا کیفیت- را پرداخت می کند و بعضاً نیز کار پروژه به صورت کامل به انجام نمی رسد. مستند مذکور با عنوان مدیریت ادعاها یا به اصطلاح رایج آن مدیریت کلیم ها سعی می نماید که با ارایه الگوریتمی، روشی را برای پیشگیری و تسهیل در حل ادعاها- در صورت بروز چنین مسایلی- معرفی نماید که به واسطه اجرای آن محدوده امنیت ارکان پروژه در برابر این مشکلات فراهم و تقویت گردد.

نویسندگان

محمدسعید جبل عاملی

هیات علمی دانشکده صنایع و رئیس دانشگاه صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

سیامک نوری

هیات علمی و رئیس دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

علی بایسته

کارشناس ارشد مهندسی صنایع- صنایع، طراح سیستم مدیریت پروژه شرکت مهندسی