ارتباط هویت سبز سازمانی و نوآوری سبز با میانجیکری تعهد زیست محیطی ومشروعیت سازمانی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 968

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARTHUMAN01_046

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش تعیین میزان رابطه بین هویت سبز سازمانی و عملکرد نوآوری سبز با میانجیگری تعهد زیست محیطی و مشروعیت سازمانی در شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی_تحلیلی، به شیوه پیمایشی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان و نمونه آماری 102 نفر می باشد که به روش تصادفی- نسبی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بومی شده می باشد که روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی صوری و تحلیل سازه ای و همچنین پایایی آنها با گزارش ضریب آلفای کرونباخ کل(879/0) مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در تحلیل های توصیفی از نرم افزار spssنسخه 21 و در بخش تحلیل های استنباطی و آزمون فرضیه ها از معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل8/8 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که بین (هویت سبز سازمانی با عملکرد نوآوری سبز، تعهدات زیست محیطی و مشروعیت سازمانی)، (مشروعیت سازمانی با عملکرد نوآوری سبز) و (تعهد زیست محیطی با عملکرد نوآوری سبز ) رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و در پایان پیشنهادات کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه ها:

هویت سبز سازمانی ، مشروعیت سازمانی ، تعهد زیست محیطی ، نوآوری سبز و مدیریت زیست محیطی ،

نویسندگان

هما دورودی

عضو هیأت علمی تمام وقت گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

لیلا بابایی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اضیایی محمود، فرانک رنجبر متعلق(1392) . سطح تعهد محیطی در ... [مقاله ژورنالی]
 • I2] قربان نژاد ملکی , جعفر .بیک زاد، سعید . ...
 • I3] کمالی، زینب (1393). بررسی نقش مدیریت منابع انسانی سبز ...
 • مروتی شریف آبادی، علی ؛ نمک شناس جهرمیی, مهسا؛ ضیایی ... [مقاله ژورنالی]
 • organizational identity: sources and consequence", Management Decision, Greenه [3] Chen, ...
 • Chang, C.-H., & Chen, Y.-S. (2013). Green organizational identity and ...
 • Cheng, C., Yang, C.-L., & Sheu, C. (2014). The link ...
 • Chen, Y.-S., Chang, C.-H. and Wu, F.-S. (2012), "Origins of ...
 • Dutton, J.E. and Dukerich, J.M. (1991), "Keeping an eye on ...
 • Eiadat, Y., Kelly, A., Roche, F., and Eyadat, H. (2004). ...
 • The first Intern ational Conference on Innovation and Research in ...
 • Fiol, C.M. (2001), "Revisiting an identity-based view of sustainable competitive ...
 • Henriques, I. and Sadorsky, P. (1999), "The relationship between environmentl ...
 • Hillier, D. Jones, p. Clarke-Hill, C. and Comfort, D. (2004). ...
 • Karagozoglu, N., and Lindel, M. (2000). E nvironmental management: Testing ...
 • Keogh, P.D. and Polonsky, M.J. (1998), _ nvironmental commitment a ...
 • Lazonick, W. and Prencipe, A. (2005), "Dynamic capabilities and sustained ...
 • Lee, C. H., Ling, H. Y., Yeow, J. A., Hasan, ...
 • Pedersen, J.S. and Dobbin, F. (2006), _ search of identity ...
 • Rivera, J. (2002a). "Assessing a Voluntary E nvironmental Initiative in ...
 • Thomas, D.E. (2007), _ do reputation and legitimacy affect organizational ...
 • Victoria Masi, Haruna Karato (2015) Predictors of Green Purchase Intention ...
 • نمایش کامل مراجع