بررسی رابطه انعطاف پذیری و مقاومت دربرابر تغییر موردمطالعه : شعب بانک مسکن استان کردستان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 652

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PIAUC02_026

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف شناسایی رابطه بین انعطاف پذیری و مقاومت دربرابر تغییر درشعب بانک مسکن استان کردستان انجام شده است جامعه اماری این پژوهش شامل 210 نفر ازکارکنان شعب بانک مسکن استان کردستان می باشد که بااستفاده ازفرمول کوکران 136نفربه عنوان نمونه اماری پژوهش انتخاب شدند همچنین روش نمونه گیری براساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه بوده است ابعادانعطاف پذیری شامل انعطاف پذیری وظیفه ای انعطاف پذیری مهارتی و انعطاف پذیری رفتاری مورد بررسی قرارگرفته است پژوهش ازنظر استراتزی کمی ازمنظر روش گرداوری داده ها توصیفی و ازشاخه همبستگی می باشد برای گرداوری داده های پژوهش ازپرسشنامه استاندارد استفاده شده است پایایی پرسشنامه ها به روش الفای کرونباخ برای دومتغیر اشاره شده به ترتیب برابر با 0/86و0/92 محاسبه گردید جهت روایی پرسشنامه ازاعتبار صوری و محتوایی استفاده شده است تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی ازرابطه معکوس و معنی دار بین انعطاف پذیری و مقاومت دربرابر تغییر بوده و بعدانعطاف پذیری مهارتی دارای رابطه منفی قویتری ازبین سایرابعاد بامقاومت دربرابر تغییر بوده است

کلیدواژه ها:

انعطاف پذیری ، مقاومت دربرابر تغییر ، شعب بانک مسکن استان کردستان

نویسندگان

گلاویژ فتاحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحول ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

عادل صلواتی

استادیار دکترا مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی ادبیات و علوم انسانی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اعرابی، سیدمحمد و دانش پرور، میترا، (1386)، الگوهای انعطاف پذیری ...
 • جعفرپور، محمود. (1389)، "مطالعه ابعاد و نقش مقاومت فردی در ...
 • حاجی عمو عصار، محمدتقی، (1386). مدیریت تغییر و تحول در ...
 • سنگه، پیتر، (1377). پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر. ترجمه کمال ...
 • فیروزیان، محمود و دهقان نیری، محمود، (1386). عوامل مقاومت کارکنان ...
 • Armenakis, A. A., & Bedeian, A. G. (1 999) _ ...
 • B eltran-Martin, I., Roca-puig, _ Escrig-Tena, A. & Bou-Llusar, J. ...
 • Bhattcharya, M., Gibson, D., & Doty , D. (2005). The ...
 • Coatsee, L (1999), From Resistance to Commitment, Public Adminitration Quarterly, ...
 • Coch, L, & French Jr., J. R. P (1948). Overcoming ...
 • Coghlan, D. (1993). A P ersonomp- centered approach to dealing ...
 • De Ruyter, A. and Burgess, J. (2000); "Part-time Employment in ...
 • ChangeM anagement _ Management Decision, 1998, Vol.36, No.8. Pp.543-548. ...
 • Eric, B. Dent (1999), Susan Galloway Goldberg, Challenging Resistance to ...
 • Farser, k, & Hvolby, H. H. (2010). Effective team Working: ...
 • Fridrich, A. (1998). Functional flexibility: Merely or acting strategically? Employee ...
 • Huse, M., Neubaum, D, O. And Gabrielsson, J. (2005), Corporate ...
 • LaWrence Green, "Harnessing resistance: using theory of constrains to assist ...
 • Kelliher, C., & Riley, M. (2003). Beyond Efficiency: Some By-products ...
 • Klein, K. J., & Sorra, J. S. (1996); the Challenge ...
 • Kotter, J. P., & Cohen, D. S. (2002). Reative Ways ...
 • Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method, and ...
 • Maurer R., "Using Resistance to Build for Change", TheJournal for ...
 • Mayrhofer, W. (1997). Warning: Flexibility can damage your organizational health. ...
 • Ngoa, H. -Y., & Loi, R. (2008). Human resource flexibility, ...
 • Oreg, S. (2003). Resistance to Change: Devel oping an Individual ...
 • Peter M. senge, "Fifth Disipline, The art practice of learning ...
 • Piderit, S. K. (2000). Rethinking resistance and recognizing ambivalence: A ...
 • Sanchez, R. (1995), Strategic Flexibility in Product Competition, Strategic Management ...
 • Sean, A. (2005). A Firm-Level Analysis of HR Flexibility. Dissertation ...
 • Tiffin, J, & Mc. Cormick, EJ. (1971). Indastrial Psychology. London: ...
 • Wright, P. M., and Snell, S. A. (1998), Toward a ...
 • Young Ybrra C, Wiersema M (1999), Strategic Flexibility in information ...
 • نمایش کامل مراجع