ارزیابی ساختمانهای بتنی به روش IDA

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,008

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCON01_0578

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر عملکرد لرزهای ساختمان های بتن مسلح باسیستم قاب خمشی که با استفاده از آییننامههای رایج ایران طراحی شده است، به روش احتمالاتی مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این پژوهش شش قاب خمشی بتنی با شکلپذیری متوسط و با درجهاهمیت زیاد در شهر تهران براساس آییننامه و استانداردهای ایران طراحی و در نرمافزار OpenSees مدلسازی و اختصاص رفتار غیرخطی به اجزای سازه انجام پذیرفت . برای انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی از تعداد 22 زوج شتاب نگاشت پیشنهاد شده مربوط به حوزه دور موجود در آییننامه FEMAP-596 مربوط به خاک سخت استفاده گردید. شتابنگاشتهای انتخابی بهدو روش یکبار با استفاده از شتاب طیفی منحنی میانگین IDA و بار دیگر با شتاب طیف طرح استاندارد 2022 مقیاس شده و در تحلیل تاریخچه زمانی قابهای مورد مطالعه مورد استفاده قرارگرفت و مقادیر میانگینهای حداکثر جابجایی نسبی بینطبقهای و حداکثر تغییرمکان بام بهدست آمد. برای قضاوت بهتر قابهای موردمطالعه در نرمافزار SAP تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی افزایشی با در نظر گرفتن تغییرمکان هدف بهمیزان میانگین حداکثر تغییرمکان بام حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفت و عملکرد اجزا و کل سازه بررسی گردید. همچنین نتایج حاصله احتمال فراگذشت عملکرد سازه های با قاب خمشی بتنی و با اهمیت خیلی زیاد و زیاد از محدوده عملکردی استفاده بیوقفه را نشان میدهد

کلیدواژه ها:

تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی) IDA ( ، عملکرد لرزهای ، فروریزش ، قابلیت استفاده بی وقفه

نویسندگان

احسان ربیعی

دانش پژوه کارشناسی ارشد عمران سازه ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد بروجرد

عبدالنبی عبده کلاهچی

استادیار گروه عمران آب ، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

پیمان بیرانوند

دانش پژوه دکتری عمران سازه ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :