بررسی عوامل فرهنگی و روانشناختی موثر در بروز فساد مالی و ارائه الگویی جهت بهبود نظام مالی کشور

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 621

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ETHICS04_076

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

از دیدگاه فرهنگی، فساد مالی سبب می شود که اعتماد و وفاداری مردم نسبت به سازمان ها کاهش یابد. تنبلی و بی کفایتی گسترش یابد و اعتقادات و ارزش های اخلاقی جامعه سست شود. فساد یک پدیده پیچیده است که تقریباً هیچ وقت با یک علت توضیح داده نمی شود در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عامه مردم، سازمان های غیردولتی و رسانه ها، به فساد مالی به عنوان تنها عامل اصلی تحت سلطه دیگران بودن و رشد اقتصادی ضعیف نگاه می کنند. فریش و پیلای معتقد بودند که فساد مالی یکی از موانع اصلی در توسعه است. برخی پژوهش ها چنین نتیجه گردفتند که فساد مالی به پایین آمدن سطح سرمایه گذاری های خصوصی تاثیر می گذارد و به شکل معنادار و واضحی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد و این روند به بحران های مالی و تخصیص منابع فرعی، تحریف هزینه و بازده دولت، درآمد بالای نابرابر و فقر، تورم و پایین آمدن استانداردهای زندگی کمک می کند. این پیامدها و آثار منفی فساد لزوم انجام پژوهش های دامنه دار در خصوص فساد مالی را که سرمنشاء فساد در جامعه می باشد، بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد. این پژوهش بر مبنای مطالعات انجام شده به بررسی عوامل فرهنگی و روانشناختی و اثر آن بر بروز فساد مالی پرداخته و الگوهایی را در جهت مقابله با آنها ارائه داده است.

نویسندگان

حسین عظیمی

استادیار دانشگاه زنجان

حمید نورعلی دخت

کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ades, A. & Di Tella, R. (1997), "The New Econommics ...
 • Ades, A. & Di Tella, R. (1999), "Rents, Competition, and ...
 • Alatas, V. Cameron, L. (2009), "Gender, Culture, and Corrupition: Insight ...
 • htt p://www.cmi. no/ pu b _ i cati O _ ...
 • AI-Marhubi, F.A. (2000), "Corruption and Inflation", Econommics Letters, Vol. 66, ...
 • Alpaslan, C. M; Green, S. E. & Mitroff, I. I., ...
 • Anand, V., & Ashforth, B. E. & Joshi, M. (2005), ...
 • Brass, D. J. & Butterfield, K. D. & Skaggs, B. ...
 • Brown, S.F. (2005), "Corruption and Causability: A Multi-Country Panel Data ...
 • _ _ issionforafrica _ org/e nglish/report/ (accessed 5 May 2005). ...
 • Coleman, J.W. (1998), "The Criminal Elite", U nderstanding White-Collar ...
 • Amundsen, I. (1999), "Political Corruption: An Introduction to the lssues", ...
 • Amundsen, I. (2000), "Research _ Corruption; A Policy Oriented Survey", ...
 • Caiden, G.E. (2001), "Dealing With Ad ministrative Corruption. In Cooper", ...
 • Faria, J.R. (2001), "Rent Seeking in Academia", American Economist, Vol. ...
 • Fokuoh, E.A. (2008), "The Fight Against Corruption and Its Implications ...
 • Fritzche, D. J. & Becker, H. (1984), "Linking Management Behavior ...
 • Frisch, D. (1994), "Effects of Corruption on Development in Corruption", ...
 • Research", Working Paper No. 203, Department of Economics and Social ...
 • Gurgur, T. & Shah, A. (2005), "Localization and Corruption: Panacea ...
 • Gupta, S. & Davoodi, H. & Alonso, T.R. (1998), "Does ...
 • Brunswick, NJ, pp. 149-63. ...
 • Hegarty, W.H. & Sims, H.P. (1978), "Some Determinans of Unethical ...
 • Hope, K. (2000), "Corruption and Development in Africa", in Hope, ...
 • Agreements in Latin America", Journal of Business Ethics, Vol. 37, ...
 • Grieger, _ (2005), "Corruption in Orga nizations, Some Outlines for ...
 • Huntington, S.P. (1989), _ Modern ization and Corruption", in A.J. ...
 • (Transaction Publishers, New Brunswick, NJ), PP.253-264 ...
 • Johnston, S. (1997), "Public Officials, Private Interests and Sustainable Democracy", ...
 • Kimuyu, P. (2007), "Corruption, Firm Growth and Export Propensity In ...
 • Klitgaard, R. & Macclean, A.R. & Lindsey P.H. (2000), "Corrupt ...
 • Lambsdorff, G.J. (1999), "Corruption in Empirical Research - A Review", ...
 • Levin, M. & Satarov, G. (2000), "Corruption and Institutions n ...
 • Lipset, S.M. & Lenz, G.S. (2000), "Corruption, Culture and Markets", ...
 • Economics, Vol. 110(3), PP. 681-712 ...
 • Mauro, P. (1998), "Corruption: Causes, Conseq uences, and Agenda for ...
 • Orga nisations", Journal of Business Ethics, Vol. 25(2), PP. 169-184. ...
 • Mevliyar, Er. (2008), "Corruption From The Islamic Perspective: Some Recom ...
 • Mocan, H.N. (2004), "What Determines Corruption", (National Bureau of Economic ...
 • Park, H. (2003), "Determina nts of Corruption: A Cross-Natione _ ...
 • Pepys, M.N. (2005), "Justice system", in Spector, B.I. (Ed.), Fighting ...
 • Pillay, S. (2004), "Corruption - the Challenge to _ Governance ...
 • Report _ Transpa rency _ nternationa _ (2007), "Global Corruption ...
 • Mauro, P. (1995), "Corruption and Growth", Quarterly Journal of Economics, ...
 • org/pol icy_resea rch/su rveys_ind ices/gcb/2007. ...
 • Robinson, M. (2004), "Corruption and Deve lopment", An Introduction, Routledge, ...
 • Salifu, A. (2006), "Can Corruption and Economic Crime be Controlled ...
 • Company: Froud And Corruption In The United Kingdom- The Present ...
 • Seldadyo, H. & Haan, J. (2006), "The Determinans of Corruption: ...
 • Seleim, A. (2009), "The Relationship Between Culture And Corruption: A ...
 • Stohs, J. & Brannick, T. (1999), "Codes of Conduct: Predictors ...
 • Tanzi, V. (1995), "Corruption, Arm's-Length Relationships, and Markets", i G. ...
 • Torgler, B. (2006), "Corruption and Age", Journal of Bioeconomics, Vol. ...
 • Heiden heimer, A.J., Johnston, M. and LeVine, V.T. (Eds), Political ...
 • Wei, S.J. & Wu, Y. (2001), "Negative Alchemy? Corruption, Composition ...
 • Wei, S.J. (2000), "How Taxing is Corruption on International Investors?", ...
 • Scanlan, G. (2008), "Offences Concerning Directors And Officers of Company: ...
 • Seldadyo, H. & Haan, J. (2006), "The Determinans of Corruption: ...
 • Management, Vol. 9, (JAl Press, Greenwich, Conn.) 135-158. ...
 • Wolfensohn, _ (2000), "Letter to B. Nelson", US General Accounting ...
 • Yadav, G.J. (2005), "Corruption in Developing Countries", Causes and Solutions. ...
 • Yaser, M.M. (2005), "A Complex System Model For U nderstanding ...
 • Zhao, J.H. & Kim, S.H. & Du, J. (2003), "The ...
 • World Bank Institute (2000), "Controlling Corruption Integrated Strategy", Washington D. ...
 • نمایش کامل مراجع