بررسی ارتباط سرمایه ارتباطی و تعهد عاطفی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_056

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سرمایه ارتباطی و تعهد عاطفی در بین معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه در سال 92-93 انجامگرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه (895نفر) تشکیل دادند که 269 نفر آنها بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای، طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها، دو پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن بود. روایی پرسشنامه ها با نظراساتید دانشکده و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ، به ترتیب 0/85 و 0/83 تعیین شد. برایتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، رابطه مثبت، معنادار و قوی، بین سرمایه ارتباطی و تعهد عاطفی وجود دارد (p<0/01). به مدیران آموزش و پرورش توصیه می شود با دعوت از معلمان برای حضور درجلسات و تصمیم گیری های مربوط به اهداف سازمان، تشویق و تشکیل گروهها و انجمنهای حرفهای و تخصصی در سازمان، در جهت افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان و بهبود تعهد سازمانی آنها اقداماتی را انجام دهند.

نویسندگان

جواد اکرمیان نژاد

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه

بهرام یوسفی

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

سحر امیری

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی،، دانشگاه رازی کرمانشاه

محمد مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت. چاپ پانزدهم، تهران، سازمان ...
 • خورشید، صدیقه، تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان (بررسی ...
 • میرحاجی، مهدی، بررسی میزان تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد ...
 • وحدتی، مهناز، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان ...
 • برزگر، محمد، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی ...
 • نادی، محمد علی؛ مولوی، حسین؛ طغرایی، بنت الهدی، رابطه بین ...
 • فخرایی، سیروس؛ اسدی، مهدی، مطالعه مقایسه ای (رابطه سرمایه اجتماعی ...
 • Yamaguchi, I." A Japan-US cross-cultural study of relationships among team ...
 • Watson, G., &amp; Papamarcos, S. _ Social capital and organizational ...
 • Han, J., Woo, H., Ju, E., Lim, S., &amp; Han, ...
 • Cichy, R. Jaj, CH., &amp; Kim, S. _ The relationship ...
 • Meyer, J. P &amp; Allen, N. J. " Commitmet in ...
 • Nahapiet, J., &amp; Ghoshal, S. _ Social Capital, Intellectual Capital, ...
 • Ellinger, A. E., Musgrove, C. C. F., Ellinger, A. D., ...
 • Alikhani, A. Fadavi, A &amp; Mohseninia, S. _ An empirical ...
 • نمایش کامل مراجع