مقایسه خودکارآمدی و سلامت عمومی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 631

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_045

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش مقایسه خودکارآمدی و سلامت عمومی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی آموزشکده سما بیرجند بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیرجند در سال تحصیلی 94-93 بودند. نمونه آماری پژوهش را73 نفر دانشجوی تربیت بدنی (براساس جدول مورگان از جامعه 90 نفری) و 73 نفر دانشجوی غیر تربیت بدنی تشکیل دادند، که ازطریق نمونه گیری طبقه ای تراکمی برحسب دو متغیر جنسیت و رشته انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی و علی – مقایسه ای بودهو جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام گرفته است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از سه پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) استفاده شد. آلفای کرونباخ پرسشنامهها به ترتیب 0/83 و 0/93 به دست آمد. از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون استقلال کای اسکوئر و تی مستقل) در نرم افزار SPSS نسخه 22 برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سطح سلامت عمومی در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود داشته، به طوری که میانگین سلامتی عمومی گروه دانشجویان تربیت بدنی به طور معنی داریبالاتر از میانگین سلامتی عمومی گروه دانشجویان غیر تربیت بدنی بود. در صورتی که بین سطح خودکارآمدی دو گروه تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

نویسندگان

کاظم چراغ بیرجندی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

فرزانه نارمنجی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

حسین پیمانی زاد

گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

حسن فهیم دوین

گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، جمشید. (1374). میزان افسردگی در دانشجویان پزشکی. اندیشه و ...
 • اسدی، محمد حسین. براتی، سده فرید. بهمنی، بهمن. سیاح، منصور. ...
 • حسینی، سید حمزه. کاظمی، شقایق. شهبازنژاد، لیلا. (1385). بررسی رابطه ...
 • حمایت طلب، رسول. بزازان، صدیقه. لحمی، ریحانه. (1382). مقایسه میزان ...
 • دانیالی، سیده شهربانو. آزادبخت، لیلا. مصطفوی، فیروزه. (1391). بررسی ارتباط ...
 • دلقندی، سیده لیلا. اسماعیل زاده، محمد رضا. مقدم، امیر. (1391). ...
 • سلیمانی، عفت. هویدا، رضا. (1392). بررسی مفهوم خودکارآمدی در نظریه ...
 • جم زیبد، حسین. هوشمند، پوری. اسماعیلی، حبیب الله. (1385) بررسی ...
 • غفوری آذر، معصومه. (1386). برسی تاثیر واحد تربیت بدنی یک ...
 • فرجی، رباب . شیخ نورانی، مریم: داسگر، مریم. فرجی، پرویز. ...
 • قاسمی، سید مجتبی. (1393). جایگاه و سهم ورزش در فعالیت ...
 • کریمی طرقبه، الهام. شجیع، رضا. عادل قهرمان، مرجان. محمدی، جعفر. ...
 • لیبرت، ر. اسپیگر، م. (1375). شخصیت از دیدگاه رفتاری. (ترجمه: ...
 • موسوی گیلانی، سیدرضا. کیان پور، محسن. صادقی خراشاد، محمود. (1381). ...
 • هجل، ل. ا. زیگلر، د. ج. (1379). نظریه های شخصیت، ...
 • Allison Kemneth, R., Dwyer, J., Markin, S. (1999). Self-Efficacy and ...
 • Arabameri, E., Ehsani, SH., Dehkhoda, SH., Sayah, M. (2009). The ...
 • Brassington, G. (2003). High school student Athletes: Associations between Intensity ...
 • Bandura, A. (2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. ...
 • Dishman, R. K. (2005). S elf-management Strategies Mediate Self-efficacy and ...
 • Doyne, E. J., Cham bless, D. _ and Butler, L. ...
 • Jeng, C. Braun, L. T. (1997). The influence of self-efficacy ...
 • Kurbanoglu, S. S. (2003). Self- Efficacy: A concept closely linked ...
 • Mukherjee, R., Abbasi, M., Hojati, M., Shahroee. S. (2014). Comparison ...
 • (2000). Overview of Social Cognitive Theory and Self-Efficacy from: ...
 • Rosen stock, L. M., Strecher, V. J., Becker, M. H. ...
 • Wien, G. (2010). Mental performance during physical exertion, the benefit ...
 • Will goose, C. (2004). The Curriculum in Physical Education, Ed.M., ...
 • نمایش کامل مراجع