معرفی مدل انتخاب پروژه جهت تعریض در شبکه خیابان های شهری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMICC01_011

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هر نقش و اهمیت بخش حمل ونقل بر هیچ کس پوشیده نیست و همگان بر این باروند که حملونقل یکی از مهمترین ارکان اقتصاد ملی محسوبمی شود. یکی از مسائل مطرح در حوزه حمل ونقل، انتخاب پروژه های سرمایه گذاری حمل ونقل می باشد و یکی از زیر فصل های انتخاب پروژه های حمل ونقل در ارتباط با پروژه های ساخت خیابان های جدید و یا تعریض خیابان های موجود است. تحقیقات زیادی در زمینه ارزیابی پروژه های ساخت و یا تعریض خیابان ها در شبکه حمل ونقل شهری انجام شده است اما تقریبا هیچ کدام از پژوهش های انجام گرفته، ارزیابی پروژه های تعریض خیابان ها در شبکه حمل ونقل شهری را به تنهایی در نظر نگرفته اند.در این پژوهش، یک مدل ریاضی جهت انتخاب پروژه در شبکه خیابان های شهری در حالتی که تنها تعریض خیابان های شبکه مورد نظر باشد، معرفی شده است.

کلیدواژه ها:

انتخاب پروژه در شبکه خیابان های شهری ، تعریض خیابان های موجود

نویسندگان

نسرین شاه حیدری

ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان

سیدنادر شتاب بوشهری

ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان