ارائه مدلی جهت تبیین نقش واسطه ای بهبود عملکرد پروژها در رابطه میان رهبری دانش و عملکرد سازمان(مورد مطالعه: شهرداری یزد)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 890

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_018

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت تبیین نقش واسطه ای بهبود عملکرد پروژها در رابطه میان رهبری دانش و عملکرد ساازمان، در شهرداری یزد می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را پرسنل مشغول در پروژ های عمرانی شهرداری یزد شامل 410 نفر تشکیل می دهند. تعداد افراد نمونه آماری بر مبنای جدول مورگان 200 نفر تعیین، و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پاژوهش نشان داد، رابطه بین رهبری دانش و بهبود عملکرد پروژه ها نسبت به دیگر روابط از شدت بیشتری برخوردار است، به گونه ای که یک واحد تغییر در رهبری دانش، تغییری به میزان 0/575 در بهبود عملکرد پروژه ها ایجاد می کند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که شدت رابطه بین بهبود عملکرد پروژه ها و عملکرد سازمان برابر با 0/257 می باشد. در پایان نتایج نشان داد که رابطه بین رهبری دانش و عملکرد سازمان دارای اثر مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب برابر با 0/307 و 0/148 می باشد. بنابر نتایج به دست آمده، تمامی فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند

کلیدواژه ها:

دانش و مدیریت دانش ، رهبری دانش ، بهبود عملکرد پروژه ها ، عملکرد سازمان

نویسندگان

مسعود عطائی قراچه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی_مالی، دانشگاه علم و هنر یزد

آرزو عالی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی_مالی، دانشگاه علم و هنر یزد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • [ا]- ابوالعلایی، ب. (1388)، "نگاهی تازه به چالش‌ها". برنامه‌ها و ...
 • آ- افرازه، ع. (1384). "مدیریت دانش، مفاهیم، مدلها، اندازه گیری ...
 • - توماس جی، ، کریستوفر، ج. و. (1386). "تحول و ...
 • - حسن زاده، م. (1386). "مدیریت دانش، مفاهیم و زیرساخت‌ها". ...
 • - فرهادی، ر. (1383). "فناوری‌اطلاعات، تحول نقش‌ها، ضرورت مدیریت دانش". ...
 • - طبرسا، غ. ع، اورمزدی، ن. (1387). "تبیین و سنجش ...
 • زرگرپور، -، زرآبادی پور، س.، نجف زاده، ج. (1384)، "بررسی ...
 • - Nirmal, P. N. (2004). Sundaresan, S., Ray, J., Bhargava, ...
 • - Alavi, M., Leidner, D. (2005). Knowledge management and knowledge ...
 • - Alavi, M., Leidner, D.E., (2001). Knowledge management and knowledge ...
 • - Bagozzi, R. P., & Youjae, Y. i. (1988). On ...
 • - Barber E. and Miley, F. (2002). Monitoring project progress: ...
 • - Blackler, F. (1995). The knowledge, knowledge work and organization, ...
 • - Bollen, K.A. (1989). Structural Equations with Latent Variables, New ...
 • - Bukowitz, W.R., Williams, R.L. (1999). The knowledge management field ...
 • - Cameron, N. (2004). Trust in Knowledge Management and Systems ...
 • - Chen, J., Reilly, R., & Lynn, G., (2005). The ...
 • - Crawford, CB. (2005). Effects _ trans formational leadership and ...
 • - Davenport T. H., & prusak L. (1998). Working knowledge: ...
 • - Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: ...
 • - Gerstner, C. R., & Day, D. V. (1997). Meta-analytic ...
 • - Gladstein, D.L. (1984). Groups in context: a model of ...
 • - Groves, S. (2002). Knowledge wins in the new economy ...
 • - Horibe, F., (1999). Managing knowledge workers: new skills and ...
 • - Hung, Y. C., Huang, S. M., Lin, Q. P., ...
 • - Jung, Y., & Gibson, G.E. (1999). Planning for computer ...
 • - Katou, A., & Budhwar, P. (2007). The effect of ...
 • - Kok, J.A. (2003). Role of leadership in the management ...
 • - Kotlarsky, J., Oshri, I. (2005). Social ties, knowledge sharing ...
 • - Koulopoulos, T.M., & Frappaolo, C., (1999). Smart things to ...
 • - Lakshman C. (2009). Organizational knowledge leadership: An empirical examination ...
 • - Lakshman, C. (2007). Organizational knowledge leadership: A grounded theory ...
 • - Lord, R. G., Shondrick, S. J. (2011). Leadership and ...
 • - Miller, C., Raich , M. (2005). the Ambiguous relationship ...
 • - Northouse, P. G. (1997). Leadership, Theory and Practice, Sage ...
 • - OIDell, C. C., Grayson, Jr. (1998). If Only We ...
 • - Rasdorf, W., & Abudayyeh., O. (1991). Cost-and schedule control ...
 • - Richard, P.J., Devinney, T.M., Yip, G.S., & Johnson, G. ...
 • - Roberts-Witt., S.L. (20 01. Reinventing HR. Knowledge Management, 4(9), ...
 • - Sabherwal, R., B e c erra-Fernander _ I., (2003). ...
 • - Sarabia, M. (2007). Knowledge leadership cycles: an approach from ...
 • - Schmidt., J.B., & Calantone, R. (1998). Are really new ...
 • - Shah, R., & Ward, P. T. (2007). Defining and ...
 • - Shamir, B. (2007). From passive recipients to active co-producers: ...
 • - Shenhar, A., Levy, O. & Driv, D. (1997). Mapping ...
 • - Singh, S.K. (2008). Role of leadership in knowledge management: ...
 • - Solomom, C. (20 01). Managing virtual teams. Workforce, 80 ...
 • - Srisa-ard, S. (2006). Knowledge management for teams and projects. ...
 • - Tatikonda, M.V., & Montoya-Weis s, M.M., (2001). Integrating operations ...
 • - Yang, L. R., Huang, Ch. F., Hsu, T. J. ...
 • - Zack, M.H. (1999). Managing codified knowledge. Sloan Management Review, ...
 • نمایش کامل مراجع