بررسی و تحلیل کلاه های ایمنی کامپوزیتی درمیزان کاهش آسیب دیدگی سر در ضربه های مستقیم

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,483

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_27

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله مدل سه بعدی اجزا محدود سر انسان به علاوه کلاه ایمنی بررسی شده و اثرات کلاه ایمنی کامپوزیتی در کاهش ضربات وارد به سر انسان تحلیل شده است. در ابتدا مدل سر تحت ضربه مستقیم در ناحیه (frontal) قرار گرفته و برخی کمیات مهندسی از قبیل : تنش، کرنش و فشار درون مغزی ناحیه (coup) به دست می آید، سپس مدل کلاه ایمنی کامپوزیتی روی مجموعه قرار می گیرد و مساله جمجمه-کلاه تحلیل می گردد. با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه آن با نتایج تحلیل جمجمه بدون کلاه، اثرات ایمنی و مقدار پی شگیری آسی بدیدگی در تصادفات برای کلاه ایمنی کامپوزیتی برای سرنشیان وسایل نقلیه به دست می آید.