شناسایی عوامل مؤثر در گرایش دانشآموزان به ارزشهای اخلاقی و مذهبی (مطالعه موردی: دانشآموزان متوسطه شهرستان دهلران)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 975

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KNNT01_008

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر در گرایش دانشآموزان به ارزشهای اخلاقی و مذهبی و عوامل مرتبط با آن پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر پیمایشی-مقطعی و جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختر و پسر سالهای اول، دوم، سوم و پیش دانشگاهی دبیرستانهای شهرستان دهلران (استان ایلام) هستند که در سال 1392-1393- مشغول به تحصیل میباشند. در این بررسی از روش نمونهگیری طبقه ای استفاده شده که پرسشنامه روی 340 دانش - آموز دختر و پسر اجرا شد. بهمنظور تحلیل دادهها از میانگین، انحراف معیار، اولویتبندی گویهها و آزمون معنیداریt استفاده شد که تجزیه دادهها توسط نرم افزارSPSS. v:21.00 انجام گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای پذیرش اجتماعی ارزشهای اخلاقی و مذهبی، پایبندی معلمان به این ارزشها، پایبندی دوستان به این ارزشها، پایبندی والدین به این ارزشها، انتظار فایده این ارزشها با گرایش آنها به ارزش های اخلاقی و مذهبی همبستگی مثبت و معنیداری داشته که بیشترین همبستگی مربوط به پایبندی والدین و انتظار فایده ارزشها به ترتیب با ضریب همبستگی 0/46و0/43 بوده است. بین متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدین و احساس محرومیت نسبی دانشآموزان با گرایش آنها به ارزشهای اخلاقی و مذهبی همبستگی منفی و معنیداری وجود داشته است. لذا پیشنهاد میشود که والدین، معلمان و مدیران بر دوستیابی دانشآموز نظارت و نیازهای اجتماعی و اقتصادی آنان را برطرف کنند تا اصول اخلاقی و مذهبی به عنوان ارزشهای مثبت در وجود دانشآموزان نهادینه گردد

نویسندگان

زهره اسمعیلی

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

احمد احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آزاد مرزآبادی، اسفندیار، 1387، بررسی رابطه نظام ارزشی خانواده با ...
  • رشیدی فرد، حمید1380، بررسی تاثیر الگوهای پرورشی بر رشد اخلاقی ...
  • روح الامینی، محمود، 1381، زمینه فرهنگ شناسی، تهران: انتشارات عطار. ...
  • فیاض، ابراهیم، 1382، ارزش شناسی فرهنگ عمومی، فصلنامه فرهنگ عمومی، ...
  • مرعشی، سیدمنصور، صفایی مقدم، مسعود، خزامی، پروین، 1389. بررسی تاثیر ...
  • ملکی، خسرو، 1378، اخلاق و روابط اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ...
  • مهدوی، محمد صادق، زارعی، امین، 1390، عوامل موثر در گرایش ...
  • Sharp, A. M. 1993. The Ethics of Translation, Critical and ...
  • نمایش کامل مراجع