راهکارهای حقوقی تسهیل گردشگری سلامت با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپایی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 548

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTGCE01_264

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394

چکیده مقاله:

در جهان امروز گردشگری سلامت یکی از مباحث مورد توجه در صنعت گردشگری، مقوله گردشگریسلامت می باشد. هرچند در خصوص مفهوم گردشگری سلامت و یا گردشگری پزشکی تعریف هایگوناگونی ارائه شده است، اما آنچه که از جمع بندی این تعریف ها حاصل می شود و ماهیت این طیف ازگردشگری را نمایان می سازد، عبارت است از اینکه گردشگری به منظور دسترسی به خدمات و مراقبت هایبهداشتی به کشوری غیر از کشور محل زندگی خود مراجعه نماید. ناگفته پیداست که گردشگری سلامت نیزهمانند دیگر ابعاد و زمینه های گردشگری دارای منافع بسیاری، به خصوص به لحاظ اقتصادی، می باشد. امابرای گسترش و تسهیل آن باید بسترهای گوناگونی در زمینه های مختلف از جمله قانونگذاری، ایجادزیرساخت های بهداشتی و درمانی، آموزش نیروهای متخصص، پیش بینی امکانات لازم برای اسکان بیماران و... فراهم گردد؛ که در این مقاله تنها برخی راهکارهای حقوقی، با تأکید بر مقررات مشابه در این زمینه در نظامحقوقی اتحادیه اروپایی، پیشنهاد می گردد. در این راستا پس از تبیین و بررسی مقررات اتحادیه اروپایی در اینزمینه، به صورت مجزا راهکارهای حقوقی قابل اعمال در حقوق داخلی برای رشد و تسهیل گردشگری سلامتارائه می شود.

کلیدواژه ها:

گردشگری سلامت ، حقوق اتحادیه اروپایی ، دسترسی به خدمات بهداشتی برون مرزی

نویسندگان

ابراهیم اکبرپور

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری

امیر اسلامیه همدانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری

سیده رویا موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، وکیل پایه یک دادگستری