تعیین تابع تولید چغندرقند نسبت به آب در کرمان

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,417

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI09_011

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1386

چکیده مقاله:

چغندرقند یکی از محصولات استراتژیکی در تامین مواد غذایی است.وجودکارخانه قند بردسیر کرمان باعث گشته ، کشت غالب در این شهرستان به چغندرقند اختصاص یابد. خشکسالی های اخیر و اقلیم منطقه اکثر دشتهای استان کرمان را با بیلان منفی مواجه کرده است. وجود مشکلات کم ابی بسیاری از کشاورزان و مسئولین را بر انداشته تا برای مصرف بهینه آب در دسترس ، چاره اندیشی کنند. استفاده از تکنیک کم آبیاری در اراضی فاریاب مهمترین راه حل کمبود آب در بخش کشاورزی است که امروزه مورد توجه محققین و دست اندرکاران قرار گرفته است. تحقیق حاضر تلاشی است برای تعیین تابع تولیدچغندرقند نسبت به آب در استان کرمان، طرح در سال 1384 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان بصورت بلوکهای کاملا تصادفی با سه سطح آب ابیاری شامل (30% ، 80% و 130% تبخیر از تشت تبخیر) بعنوان عامل اصلی و سه سطح پتاس (0، 45، 90 کیلوگرم در هکتار) و در سه تکرار اجرا شد. دوره آبیاری برای همه ی تیمارها یکسان و برابر یک هفته بود. بر اساس تبخیر از تشت آب مورد نیاز هر تیمار محاسبه وبوسیله لوله های دریچه دار به گیاه داده می شد. در پایان دوره رشد گیاه، نمونه هایی از هر تیمار برداشت، قسمتهای مختلف گیاه توزین و نمونه ها جهت تعیین عیار به کارخانه قند ارسال گردید. نتایج حاصل نشان می دهد محصول ریشه گیاه نسبت به آب آبیاری همبستگی خوبی دارد. اما نسبت به کود پتاس همبستگی مناسبی ندارد. این مسئله بررسی بیشتر واجرای طرح های دیگر و یا تکرار طرح موجود را اجتناب ناپذیر می نماید.

نویسندگان

عباس رضائی

دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید ب

حسن فرحبخش

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسینعلی صمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فاطمه السادات حسین

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان