ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WATER-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1400

چکیده مقاله:

کمبود آب در طبیعت، خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک، همواره با کاهش کیفیت آب همراه است. این تحقیق در مزرعه­ای با بافت شنی لومی در فاصله ۲۵ کیلومتری از مرکز شهر مشهد، در دو سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ و ۹۲-۱۳۹۱ اجرا گردید. طرح آزمایشی موردنظر به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی بود که در آن چهار فاکتور مقدار شوری آب آبیاری (۵/۰، ۵، ۸ و ۱۱ دسی زیمنس بر متر به ترتیب S۱، S۲، S۳ و S۴) به عنوان کرت های اصلی، چهار سطح آبیاری به عنوان فاکتور فرعی (۱۰۰، ۱۲۵، ۷۵ و ۵۰ درصد نیاز آبی به ترتیب I۱، I۲، I۳و I۴) و دو رقم کلزا (هایولا ۴۰۱ و آرجی اس ۰۰۳) به عنوان فاکتور فرعی بود که در سه تکرار اجرا گردید. تابع خطی لگاریتمی در تمام شوری­ها در تیمار I۴ عملکرد دانه را بیشتر از واقعیت برآورد می­کند. بر اساس نتایج به دست آمده توابع درجه دوم و متعالی به ترتیب برآوردهای بهتری نسبت به دو تابع دیگر دارند. مقادیر ضریب تعیین R۲ نشان می­دهد که در رقم­های هایولا و آرجی اس، تابع درجه دوم با ۹۹/۰= R۲ و ۸/۰= R۲ در رتبه اول قرار می­گیرد. در مقابل کمترین مقدار ضریب تعیین در رقم هایولا و آرجی اس به ترتیب مربوط به توابع خطی لگاریتمی و متعالی بود. توجه به نتایج آماری مشخص شده که مبنای مقایسه توابع قرار گرفته است، تابع درجه دوم (با رتبه نهایی یک) نسبت به سایر توابع برتری نسبی دارد و پس از آن تابع متعالی با رتبه ۲ نتایج قابل قبولی دارد و توابع خطی ساده و خطی لگاریتمی در رتبه­های بعدی قرار می­گیرند. بررسی میانگین ریشه دوم خطا نشان می­دهد که تابع متعالی مجموعا به میزان ۵/۱۲ (رقم هایولا) و ۱۷/۸ (رقم آرجی اس) درصد عملکرد را کمتر (با توجه به CRM مثبت) از مقادیر واقعی برآورد نموده در صورتی که تابع درجه دوم مجموعا به میزان ۷/۱۱ و ۴/۶ درصد عملکرد را کمتر (با توجه به CRM مثبت) از مقادیر واقعی برآورد کرده است. بنابراین با توجه به مقایسه­های انجام شده شاخص­های مذکور برای توابع مختلف و نیز رتبه نهایی یک که به تابع درجه دوم تعلق گرفته است، این تابع به عنوان تابع بهینه تولید در شرایط توام شوری و کم آبیاری برای رقم­های هایولا و آرجی اس در منطقه مشهد معرفی می­گردد.

نویسندگان

وحید یزدانی

مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد و معاون پژوهشی پژوهشکده کاوش پی

کامران داوری

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

بیژن قهرمان

استاد گروه علوم و مهندسی آب ، دانشگاه فردوسی مشهد.

محمد کافی

استاد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آروین، پ. و م. عزیزی. ۱۳۸۸. مقایسه عملکرد، شاخص برداشت ...
 • بررسی اثر مقادیر آب آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام کلزا [مقاله کنفرانسی]
 • حق نیا، غ. ح. ۱۳۷۱. راهنمای تحمل گیاهان به شوری، ...
 • بررسی اثر مقدار آب ابیاری بر عملکرد گندم درشوری های مختلف آب در آبیاری بارانی [مقاله کنفرانسی]
 • برآورد عملکرد چغندرقند درمقادیر متفاوت آب و شوری [مقاله کنفرانسی]
 • تعیین تابع تولید چغندرقند نسبت به آب در کرمان [مقاله کنفرانسی]
 • بررسی حساسیت گندم پائیزه به کم آبیاری در شهرکرد [مقاله کنفرانسی]
 • علیزاده، ا. ۱۳۸۳. رابطه آب و خاک و گیاه، دانشگاه ...
 • قدمی، ن. ا. ۱۳۸۹. زراعت و اصلاح کلزا (کاشت، داشت ...
 • کیانی، ع.، م. همایی و م. میرلطیفی. ۱۳۸۵. ارزیابی توابع ...
 • نوروزی، م.، م. ماهرانی و م. مسچی. ۱۳۷۸. استفاده از ...
 • وفابخش، ج.، نصیری م. محلاتی، ع. ر. کوچکی و عزیزی ...
 • همایی، ع. ۱۳۸۱. واکنش گیاه به شوری، کمیته ملی آبیاری ...
 • یزدانی، و. و ح. ابراهیمی. ۱۳۹۰. تعیین تبخیر و تعرق ...
 • Abedi T. and H. Pakniyat. ۲۰۱۰. Antioxidant enzyme changes in ...
 • Al-Barrak K. M. ۲۰۰۶. Irrigation interval and nitrogen level effects ...
 • Bybordi A., S. J. Tabatabaei and A. Ahmadev. ۲۰۱۰. Effect ...
 • Carmody O. ۲۰۰۱. Why grow canola in the central grain ...
 • Datta, K. K., V. P. Sharma and D. P. Sharma. ...
 • Dogan E., O. Copur, A. Kahraman, H. Kirnak and M. ...
 • Doorenbos, J. and A. H. Kassam. ۱۹۷۹. Yield response to ...
 • Gulati, H. S. and V. V. N. Murty. ۱۹۷۹. A ...
 • Heidari M. ۲۰۱۰. Nucleic acid metabolism, proline concentration and antioxidants ...
 • Hagan, R. M. and J. I. Stewart. ۱۹۷۳. Water deficit ...
 • Istanbulluoglu A., B. Arslan, E. Gocmen, E. Gezer and C. ...
 • Jensen, C. R. ۱۹۸۲. Effect of soil water osmotic potential ...
 • Kahlown, M. A. and M. Azam. ۲۰۰۳. Effect of saline ...
 • Kalra, N., D. Chakraborty, P. Ramesh Kumar, M. Jolly and ...
 • Kamkar B., A. R. Daneshmand, F. Ghooshchi, A. H. Shiranirad ...
 • Kipkorir, K. K., D. Reas and B. Massawe. ۲۰۰۲. Seasonal ...
 • Lamsal, K., G. N. Paudyal and M. Saeed. ۱۹۹۹. Model ...
 • Letey, J. and A. Dinar. ۱۹۸۶. Simulated crop production functions ...
 • Inanaga Li J., S., Li Z., and E. Eneji. ۲۰۰۵. ...
 • Mass, E. V. ۱۹۸۶. Salt tlorance of plants, Application Agricultural ...
 • Mass, E. V. ۱۹۹۰. Crop salt tlorance, ASAE monograph, ۷۱:۲۶۲-۳۰۴ ...
 • Meiri A. ۱۹۸۴. Plant response to salinity: Experimental metodology and ...
 • Meiri A. and J. Shalhevet. ۱۹۷۳. Pepper plant response to ...
 • Nielsen D. C. ۱۹۹۷. Water use and yield of canola ...
 • Ritchie J. T. and E. Burnett. ۱۹۷۱. Dry land evaporative ...
 • Russo, D. and D. Bakker. ۱۹۸۶. Crop water production functions ...
 • Sepaskhah, A. R. and L. Boersma. ۱۹۷۹. Shoot and root ...
 • Sepaskhah, A. R. and D. Akbari. ۲۰۰۵. Deficit Irrigation Planning ...
 • Sepaskhah A. R., A. R. Bazrafshan-Jahromi and Z. Shirmohammadi-Aliakbarkhani. ۲۰۰۶. ...
 • Shalhevet, J. ۱۹۹۳. Plant under salt and water stress, In: ...
 • Shannon, M. C. ۱۹۹۷. adaptation of plants to salinity, Advances ...
 • Solomon, K. H. ۱۹۸۳. Irrigation uniformity and yield theory, Ph.D. ...
 • Stegman, E. C. ۱۹۸۵, Efficient water scheduling regimes to corn ...
 • Pineiro, G., S. Perelman, J. P. Guerschman, and I. M. ...
 • Vaux, H. J. and W. O. Pruit. ۱۹۸۳. Crop water ...
 • Wanjura, D. F., D. R. Upcharch, J. R. Mahan and ...
 • نمایش کامل مراجع