محاسبه ضریب رفتار برای سازه های قاب خمشی بتنی با دیوار برشی جفت وتیرهای مزدوج فلزی و مقایسه آن با سازه های قاب خمشی بتنی با دیوار برشی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 737

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-44-74_006

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

تیرهای مزدوج به تیرهایی اطلاق میشود که نقش تیر پیوند را برای پیوند دادن دیوارهای برشی مجاور ایفا میکنند و عملکردی مشابه با تیرهای پیوند در بادبندهای فلزی غیر هم محور دارند. در این تحقیق، با گردآوری خصوصیات و پارامترهای سازه ای و لرزه ای انواع تیرهای مزدوج که شامل تیرهای مزدوج بتنی با آرماتور قطری، تیرهای مزدوج با ورق برشی جان و تیرهای مزدوج فلزی و فیوز است، رفتار این تیرها در برابر زلزله مانند چرخه هیسترزیس و استهلاک انرژی مورد بررسی قرار گرفته است و نوع تیر مزدوج فلزی به عنوان بهینه برای محاسبه ضریب رفتار انتخاب شده است. سپس با تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده برای مدلهای سازه ای تا ارتفاع 20 طبقه، ضرایب مؤثر در ضریب رفتار که شامل ضریب بیش مقاومت، ضریب شکلپذیری و ضریب نامعینی لرزه ای میباشند، محاسبه و در پایان تعدادی رابطه با توجه به ارتفاع قاب و جنس زمین برای ضریب رفتار پیشنهاد شده است. همچنین تأثیر ارتفاع قاب و سختی جنس زمین بر ضریب رفتار مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

تیر مزدوج ، استهلاک انرژی ، تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده ، شکلپذیری ، بیش مقاومت ، ضریب رفتار

نویسندگان

مهرداد حجازی

دانشیار مهندسی سازه، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

علیرضا رئیسی

کارشناس ارشد مهندسی زلزله، فارغ التحصیل دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد