بررسی رابطه بین هوش اجتماعی باخلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 460

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_322

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با خلاقیت سازمانی کارکنان دردانشگاه بوعلی سیناهمدان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری طبقه- ای تصادفی تعداد 843 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری دادههای موردنیازاز دو پرسشنامه استاندارد 1- هوش اجتماعی، 2-خلاقیت سازمانی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کالموگروف-اسمیرونوف، آزمون t برای گروههای مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که: وضعیت هوش اجتماعی در حد متوسط بوده ولی وضعیت خلاقیت سازمانی بالاتر از حد متوسط می باشد. بین هوش اجتماعی با خلاقیت سازمانی ارتباط وجود دارد. بین هریک از مؤلفههای هوش اجتماعی پردازش اطلاعات ،آگاهیهای اجتماعی و مهارت های اجتماعی با خلاقیت سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین از بین مؤلفه های هوش اجتماعی، مهارت اجتماعی بیشترین نقش را در پیش بینی خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا دارد.

کلیدواژه ها:

هوش اجتماعی ، خلاقیت سازمانی ، کارکنان دانشگاه بوعلی سینا

نویسندگان

فخرالسادات نصیری ولیک بنی

عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پروانه سلطان آبادی

کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • -اسلوب، س. (1389). بررسی رابطه هوش اجتماعی و قابلیت جذب ...
 • آقایی فیشانی، تیمور.(1377).خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها، انتشارات ...
 • -اله یاری، س.(1389). بررسی رابطه هوش اجتماعی و رهبری اخلاقی ...
 • - پیراسته مطلق، ع.(1390). بررسی رابطه تیپ های شخصیتی، هوش ...
 • -خالکی، فاطمه.(1381). بررسی روابط موجود میان هوش عاطفی با هوش ...
 • -رضایی، اکبر. خلیل زاده، احد.(1388). رابطه بین هوش اجتماعی مدیران ...
 • -سلگی، زهرا و علی پژر، اکرم. (1391). مقایسه هوش اجتماعی ...
 • -سیاروچی، ژرزف، فورگاش، ژوزف .(1383). هوش هیجانی در زندگی روزمره، ...
 • -شریعتمداری، م _ توانگر، ع.(1390)بررسی رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده و ...
 • -صفاری نیا، مجید؛ سلگی، زهرا؛ توکلی، سوده .(1390). بررسی مقدماتی ...
 • -عصاری، مریم. (1391). مقایسه اثربخشی آموزش تاریخ؛ به دو روش ...
 • -مصطوفی، ب.(1388)بررسی مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطه و ...
 • -میرقیداری، م.(382 1).ماهیت و وجوه خلاقیت، فصلنامه خلاقیت و نوآوری ...
 • -میرکمالی، سید محمد. (1378).تفکر خلاق و باروری آن در سازمان ...
 • -نورانی، محمود، ساعی ارسی، ایرج. (1388) بررسی اثر هوش عاطفی(هوش ...
 • -نیکنامی، مصطفی، تقی پورظهیر، علی، دلاور، علی، غفاری مجلج، محمد. ...
 • -هاشمی، احمد، صادقی فرد، احمد. (1388). بررسی ارتباط بین انواع ...
 • -یزدانی، حسین. (1385). ارزیابی وضعیت موجود شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ...
 • -Alvani , S, Memarzadeh Gh. (2004). Organizational behavior. 8th ed. ...
 • -Batsford, A. (1997). Intelligence, creativity, and genius. Pergamon press _ ...
 • -Brackett, M. A, warner, R.M. (2005). Emotional intelligence andits relation ...
 • -Burns T, Carpenter J. (2008). Organizational Citizenship and Student Achievement, ...
 • -Buzan, T. (2002). The power of social intelligence. New York, ...
 • -Cartwright, Martin; Clark-Carter, David; Ellis, Simon J.; Matthews, Caroline. (2004). ...
 • -Crowne, K.A. (2009). The relationship among social intelligence, emotional intelligence ...
 • -Dogan، T. M. A.، Cetin، B. (2009). The validity، reliabity ...
 • -Ford, M.E., & Tisak, M.S. (1983). A Further Search for ...
 • -Kharkhurin, Anatoliy V.; Samadpour Motalleebi; Shirin N. (2008), _ Impact ...
 • -Mednick, S. A. (2009). The associative basis for the creative ...
 • -Meijs, N., Cillessen, A. H. N., Scholte, R. H. J., ...
 • -Palmer, B, R, manocha, R, Gignaac, G, stough. C. (2007). ...
 • -Rasulzada, Farida; Dackert, Ingrid. (2009). Organizational Creativity and Innovation in ...
 • -Sells, N. (2007).A Social Intelligence Primer. Journal of Sales and ...
 • -Steiner, Gray A. (2007).The Creative Organization, Chicago: The University of ...
 • -Sterenberg, R. (2004). Nature of creativity. Yale University Press Standler, ...
 • Wallenius, M., Punamaki .R.L..& Rimpala, A. (2007).Digital Game Playing and ...
 • -Whit, Charls .(2008). Operational techniques of Creative Thinking, Advanced Management, ...
 • -Zaki M. A survey of personality, organizational & social skills ...
 • نمایش کامل مراجع