بررسی نقش تعاملی جهت گیری هدفی دانش آموزان در رابطه بین روش تدریس الگوی مدیریت بر آموزش بهرنگی و اضطراب امتحان دانش آموزان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,289

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_016

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

اضطراب امتحان، به عنوان یک مشکل مهم آموزشی، سالانه میلیون ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهانتحت تأثیر قرار میدهد و علاوه بر تهدید سلامت روانی دانش آموزان، به طور کلی شکوفایی استعداد آنان ومشخصاً عملکرد تحصیلی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوی مدیریت بر آموزش بهرنگی یکی از نظریه هایجدیدی است که جوانب مهمی از ساختار و فعالیت های معلمان و دانش آموزان را در مدیریت کلاس ترسیممی کند و به عقیده ارائه دهنده آن تأثیرات آموزشی و پرورشی را بر بهبود کیفیت یادگیری شاگردان مطمئنمی سازد. اگر چه این نظریه با تحقیقات نیمه تجربی بسیاری بررسی شده و نتایج آنها شواهد علمی مدلل را درتأثیرات معنادار الگو به لحاظ آماری نشان می دهد، شواهد تجربی و تحقیقاتی متقنی از رابطه این الگو بااضطراب امتحان تاکنون حاصل نشده است. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اضطراب امتحان ونقش تعاملی جهت گیری هدفی دانش آموزان در این بین پرداخته است. روش مورد استفاده در این تحقیقتوصیفی از نوع همبستگی است. داده های مطالعه با استفاده از روش کمی و مشخصاً پرسشنامه جمع آوری شد که مشتمل بر پرسشنامه الگوهای یادگیری سازگار برای اندازه گیری جهت گیری هدف کلاس، پرسشنامهاضطراب امتحان ساراسون و پرسشنامه محقق ساخته الگوی مدیریت بر آموزش بر اساس الگوی مدیریت برآموزش بهرنگی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه مقطع متوسطه شهرستانبهارستان است که از این آنها با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی و بر اساس فرمول های تعیینحجم نمونه، 150 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل اطلاعات حاصل شده، با استفاده از ضریب همبستگیپیرسون و متعاقباً تحلیل رگرسیون تعاملی نشان می دهد که اولاً بین هردو متغیر کاربرد الگوی مدیریت برآموزش و جهت گیری هدفی دانش آموزان با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معکوس و معنی داری وجوددارد و ثانیاً جهت گیری هدفی نقشی تعاملی در رابطه بین کاربرد الگوی مدیریت بر آموزش و اضطراب امتحانایفا می کند.

نویسندگان

داود ملکی

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

محمدرضا بهرنگی

استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

آزاده قمری

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اکبری، مهرداد؛ شقاقی، فرهاد و بهروزیان، مریم (1390). تاثیر آموزش ...
 • بهرنگی، محمدرضا و کریمی، نازیلا (1392). بررسی مشکلات تدریس کتاب ...
 • مقایسه اضطراب مدرسه و مؤلفه های آن در دانش آموزان پایه چهارم در دو سیستم ارزشیابی سنتی و توصیفی [مقاله ژورنالی]
 • تقی نسب، مریم (1393). فراتحلیلی بر تحقیقات انجام شده در ...
 • بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری [مقاله ژورنالی]
 • درتاج، فریبرز؛ موسوی، سیدحمید و رضایی، پروین (1392). بررسی میزان ...
 • رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای جهت گیری هدفی [مقاله ژورنالی]
 • رضایی، محمدرضا و اژه ای، جواد (1391). تاثیر آموزش راهبردهای ...
 • رعایی، فرزانه (1386). فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب ...
 • سبزه آرای، میلاد؛ محمدی، مصطفی؛ مهری، یداله و طالعی، علی ...
 • سپهریان، فیروزه (1390). مقایسه اثربخشی شناخت درمانی حساسیت زدایی تدریجی ...
 • سرمد، زهره بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1385). روش های ...
 • سیاح برگرد، مهدی؛ اردمه، علی و یعقوبی اسماعیل (1392. بررسی ...
 • سیف، علی اکبر (1388 . روانشناسی پرورش (روانشناسی یادگیری و ...
 • عریضی، حمیدرضا؛ عابدی، احمد و احمدی، سیدحبیب اله (1392). فراتحلیل ...
 • عظیمی، مریم؛ شاکری، محمد؛ نوری، ربابه و حاتمی، محمد (1393. ...
 • فردانش، هاشم (1387). طبقه بندی الگوهای طراحی سازنده گرا بر ...
 • کرامتی، محمدرضا؛ حیدری رفعت، ابوذر؛ عنایتی نوین فر، اکبر و ...
 • مهاجر، علیرضا (1385). عوامل فردی و آموزشی موثر بر پیشرفت ...
 • نریمانی، محمد؛ اسلام دوست، ثریا و غفاری، مظفر (1385). علل ...
 • نظری، مرتضی (1383). عوامل موفقیت در تحصیل. تهران: انتشارات مدرسه. ...
 • نعیمی حسینی، فخرالزمان؛ زارع، حسین؛ هرمزی، محمود؛ شقاقی، فرهاد و ...
 • یزدانی، فریدخت (1391). اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر ...
 • یوسفی، یوسف؛ فرخی، نورعلی و صرامی، غلامرضا (1392). فرا تحلیل ... [مقاله ژورنالی]
 • Butler, R. (2007). Teachers Achievement Goal Orientations and Associations Vith ...
 • Cizek, G.]. c Burg, S. S. (2006). _ _ _ ...
 • Dewi, N. _ Mangunsong, F. (2012). Contribution Of Student's Perception ...
 • _ (2001). A 2x2 achievement goal _ _ Ergene, T. ...
 • Eum, K. & Rice, K.G. (2011). Test anxiety, perfectionism, goal ...
 • Gibels, D. Dochy, F. Van den Bossche, P. & Segers, ...
 • Hallinger, P. & Lu, J. F. (2010). Assessing the instructiotal ...
 • FHarris, A. ; Yuill, N.& Luckin, R. (2008). The influence ...
 • FHarris, R. N.; Snyder, C. R.; Higgins, R. L. & ...
 • Holroyd, K.; Westbrook, T., ;, Wolf, M. & Badhorn, E. ...
 • Hulleman, C. S. & Senko, C. (2010). Up round the ...
 • Joy, J. L. (2013). The altitade of test anxicety among ...
 • Liebert, R. M. _ Morris, L. W. (1967). Cognitive and ...
 • Loyens, S. M. M.; Kirschner, P. A. & Paas, F. ...
 • Mohamad Alia, N. S. & T'alibb, R. (2013). Test Anxiety ...
 • Murayama, K. & Ellior, A.]. (2009). The ioint influence of ...
 • Pekrun, R.; Elliot, A. J. & Maier, M. A. (2009). ...
 • Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on ...
 • Putwain, D.W.; Woods, K.A. & Symes, V. (2010). Personal and ...
 • Rost, D. _ _ Schermer, F. T. (2001). Reactions of ...
 • Rothblum, E. D.; Solomon, L.]. _ Murakami, ]. (1986). Affective, ...
 • Saeidi, M. ; Khalili aqdam, S. (2013). The Effect of ...
 • Sarason, I. G. & Sarason, B. R. (1990). Test anxicety. ...
 • Schmid, F. G., Loyens, S. M. M.; Vao Gog, T. ...
 • Schmidt, HI. G.; Van der Molen, _ T.; Winkel, . ...
 • Schunk D.; Pintrich T?.& Meece]. (2010). Motivation _ _ _ ...
 • Senko, C. ; Belmonte, K. & Yakhkind, A. (2012). _ ...
 • Senko, C. ; HIulleman, C. S. _ Harackiewicz, J. M. ...
 • Senko, C. ; Miles, K. M. (2008). Pursuing their _ ...
 • Shim, S. S. ; Cho, Y. & Cassady, ]. (2013). ...
 • Smith, G. F. (2005). Problem-Based Learning: Can It Improve Managerial ...
 • Stpek, D. (2002). _ _ Intrating Tbey a, d Practice. ...
 • Van Yperen, AN. _ ; Ellio, A. . & Anseel, ...
 • نمایش کامل مراجع