مطالعه میزان سمیت نانونقره برروی سلول های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی (HF2)، و استئوبلاست (G292)

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 652

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-66-4_003

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

نانوتکنولوژی فرصت های بی شماری را برای ابداع محصولات کاربردی اصلاح شده جدید برای انتفاع جامعه ارائه می نماید. با وجود کاربرد بسیار وسیع نانومواد، اطلاعات کمی در خصوص اثر آنها بر سلامت انسان وجود دارد. در این مطالعهاثر بیولوژیک نانونقره بر روی سلول های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی HF2 و استئوبلاستG292 مورد بررسی قرار گرفته است. اثر نانونقره بر روی ا ین سلول ها توسط میکروسکوپ نوری و تکثیر سلولی با انجام آنالیزهای سمیت سلولی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می داد که اثر کشندگی سلول ها وابسته به غلظت نانونقره می باشد و مقدار IC50 آن بر سلول های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی HF2 واستئوبلاست G292 به ترتیب به مقدار 6/68, 6/33 µg/L و 3/42 بدست آمد. نتیجه گیری کلی نشان داد که نانونقره بر روی سلول های سرطانی در حدود دوبرابر بیشتر از سلول های طبیعی و نرمال اثر مهار رشد را دارد. این پدیده به دلیل اثر مستقیم نانونقره بر روی سامانه تنفسی سلول می باشد. در سلول های سرطانی میزان فعالیت میتوکندری در تنفس سلول بسیار بیشتر از سلول های طبیعی می باشد که می تواند بستر مناسبی برای عنصر نانونقره جهت تخریب سلول های سرطانی باشد.

کلیدواژه ها:

نانونقره ، سمیت ، فیبروبلاست ، سلول های بنیادی مزانشیمی ، استئوبلاست

نویسندگان

دلاور شهباززاده

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتوپاستور تهران، تهران- ایران

حامد اهری

گروه بهداشت مواد غذایی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران- ایران

مهدی سلطانی

گروه بهداشت و بیماریهای ابزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

حمید راشدی

گروه شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران- ایران