شناسایی مولکولی عوامل مایکوپلاسمایی در م وارد مشکوک به پلوروپنومونی واگیر بزان

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 790

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-64-3_004

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

پلوروپنومونی واگیر بزان از مهمتین عفونت های شایع در منطقه خاورمیانه است. تاکنون گزارشی از شناسایی و جداسازی گونه های درگیر در ایران وجود نداد. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی مولکولی عوامل مایکوپلاسمایی موارد مشکوک به این بیماری در گله های بز می باشد. مجموع 100 نمونه ریه از 20 گله مشکوک به پلوروپنومونی، از کشتارگاه هایی در نزدیکی کرمانشاه، در طول سال 1386-1384 جمع آوری و به ازمایشگاه میکروبیولوژی منتقل شدند. ضایعات ماکروسکوپی شامل هپاتیزایسیون ریوی با زخم های خاکستری و سفید (جامدشدن) و ظاهر منقوط و فیبرینی و یا بدون فیبرین بودند. نمونه ها در محیط کشت PPLO براث و آگار کشت داده شدند. پس از پاساژهای متعدد، از 4 گله مشکوک، تک کلونی تخممرغی شکل مایکوپلاسما جدا شد (22/2 درصد). سپس DNA نمونه ها به روش فنل- کلروفورم استخراج شدند و تحت واکنش PCR با استفاده از پرایمر اختصاصی جنس قرار گرفتند. علاوه بر 4 نمونه مثبت قبلی در کشت، نمونه های 5 گله دیگر آلودگی به جنس مایکوپلاسما را در واکنش PCR نشان دادند (45 درصد). بررسی نمونه ها در واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی از نظر کلاسترمایکوییدس، گونه های کاپری کولوم کاپری پنومونیه و مایکوئیدیس مایکوئیدس کلونی بزرگ در کنار گونه آگالاکتیه (به عنوان کنترل منفی) نشان داد که آلودگی به این گونه ها وجود ندارد. با این وجود اعلام وضعیت عاری بودن گله های بز در ایران، از نظر ابتلا به پلوروپنومونی واگیر نیازمند تحقیقات وسیعتر و مطالعه تعداد نمونه های بیشتر در آینده است.

کلیدواژه ها:

پلوروپنومونی واگیر بزان ، مایکوپلاسماکاپری کولوم کاپری پنومونی ، روش کشت ، روش PCR ، بز

نویسندگان

زهرا نیکوصفت

دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران- ایران

ناهید اطبایی

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران- ایران

سیدعلی پوربخش

ازمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج- ایران

مصطفی پیغمبری

گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران- ایران