مطالعه ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش

سال انتشار: 1379
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 459

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-55-3_006

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

بیست و چهار قطعه خرگوش نژاد سفید نیوزیلندی شامل 12 قطعه خرگوش 5/5 ماهه (بلوغ جنسی) و 12 قطعه خرگوش 1/5 ساله (بلوغ جسمی) و از هر گروه سنی 6 قطعه خرگوش نر و 6 قطعه خرگوش ماده، و از هر گروه جنسی 3 قطعه خرگوش جهت مطالعات ماکروسکوپیک و 3 قطعه خرگوش جهت مطالعات میکروسکوپیک ا نتخاب شدند. در این مطالعات طول ستون مهره ای به صورت کلی و ناحیه ای و طول نخاع شوکی به صورت کلی و ناحیه ای، نقطه اختتام نخاع شوکی در کانال مهره ای، ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای به صورت کلی و ناحیه ای، قطر عرضی و قطر عمودی نخاع شوکی، قطر عرضی و قطر عمودی کانال مرکزی نخاع شوکی و نسبت ماده خاکستری به ماده سفید نخاع شوکی معین شد. نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و در جداول مربوط به بخش نتایج منعکس می باشد.

نویسندگان

سیدرضا قاضی

گروه آموزشی علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ذبیح الله خاکسار

گروه آموزشی علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

صغری غلامی

گروه آموزشی علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مطلب برازنده

گروه آموزشی علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران