بررسی روند رشد جنینی مفصل زانوی موش سوری در محیط کشت

سال انتشار: 1377
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 572

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-53-1_011

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

برای مطالعه اثرات احتمالی حرکت بر روی رشد مفصل، جوانه اندام جنین های 15 روزه موش سوری پس از جداشدن به محیط شت منتقل و بمدت یک تا شش روز در انکوباتور تحت شرایط دمای 37 درجه سانتیگراد و 5 درصد دی اکسید کربن کشت داده شدند. محیط کشت هر 24 ساعت یکبار تعویض گردید. بدنبال آن نمونه ها با محلول بوئن تثبیت شده و پس از مرحله آماده سازی و تهیه بلوک پارافینی بطور سریال برش و با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج نشان می دهد که در نمونه های کشت داده شده سلول های خط مفصلی بجای تشکیل حفره، تبدیل به سلولهای شبه فیبروبلاستی و با غضروفی می شدند. ساختمانهای داخل مفصلی و کپسول مفصلی نیز در شرایط محیط کشت تشکیل نمی شود. از این مطالعه می توان استنتاج نمود که شرایط محیط کشت و عدم حرکت می تواند رشد مفصل و ساختمانهای داخلی آنرا تحت تأثیر قراردهد.

نویسندگان

عبدالحسین شاهوردی

گروه پژوهشی علوم تشریح جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

احمد حسینی

گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

مجتبی رضازاده

گروه آموزشی علم تشریح دانشکده پزشکی تربیت مدرس تهران، تهران، ایران