توزیع درون گیاهی تریپس پیاز Thrips tabaci در بوته های هندوانه و تعیین مناسب ترین فضای نمونه و مرحله زیستی برای پایش جمعیت در کشت زیر پلاستیک بهاره در استان خوزستان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 740

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASDOFC03_071

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

برای ایجاد سهولت در برنامه نمونه برداری، یک مرحله رشدی معین از جمعیت تریپس روی یک سطح معین از گیاه شمارش می گردد. بدین منظور از سه مزرعه یک تا دو و نیم هکتاری به صورت تصادفی از گلها و سه سطح انتهایی، میانی و قاعده ای برگ های هندوانه نمونه برداری شد. واحد نمونه شامل 80 برگ و یا 60 گل بوده و در هر تاریخ نمونه ها در چهار تکرار تهیه گردیده و تعداد تریپس های موجود روی آنها به روش شستشو جداسازی و شمارش گردید. نتایج نشان داد توزیع حشرات بالغ بر روی برگ های انتهایی و قاعده ای و توزیع لاروها، نیز مجموع لاروها و بالغ بر روی برگ های میانی هندوانه از نوع تجمعی بوده است. رابطه رگرسیونی جمعیت موجود بر روی سطوح برگ میانی، انتهایی، قاعده ای و گلها به ترتیب بیشترین همبستگی را با میانگین کل جمعیت داشت. همچنین روابط رگرسیونی بین جمعیت هر یک از مراحل نشو و نمایی با میانگین کل جمعیت آفت نشان داد شمارش حشرات بالغ با الگوی پراکندگی تصادفی بر روی برگ های میانی مناسب ترینمرحله زیستی برای شمارش تریپس پیاز می باشند.

کلیدواژه ها:

بهترین ناحیه بوته ، مناسب ترین مرحله زیستی ، تریپس پیاز ، هندوانه

نویسندگان

سعید باقری

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول

نرگس پشم فروش

فارغ التحصیل کارشناسی گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابوالفتحی، ن، کچیلی، ف. و ع. محیسنی.1390. بررسی مناسب‌ترین واحد ...
 • افشاری، ع.، سلیمان‌نژادیان، ا. و شیشه‌بر پ. 1386. پراکنش فضایی ...
 • امامی، م. س.1383. الگوی توزیع فضایی تریپس Thrips tabaci L. ...
 • باقری، س. 1379. بررسی بیواکولوژی تریس پیاز Thrips tabaci L. ...
 • بی‌نام. 1392. آمارنامه کشاورزی جلد اول محصولات زراعی و باغی ...
 • رجبی، غ. 1387. اکولوژی حشرات با توجه به شرایط ایران ...
 • زندی سوهانی، ن. 1387. بررسی دینامیسم جمعیت و پارامترهای زیستی ...
 • مهدی‌زاده، پ.1386. بخشی از فون بال‌ریشکداران روی کدوئیان و مطالعه ...
 • محیسنی، ع. ا.1386. بررسی روش‌های نمونه‌گیری دنباله‌ای و زمین آمار ...
 • نعمتی، ع. 1384. بررسی دینامیسم و پار امترهای زیستی جمعیت ...
 • Argov, Y., Y. Rossler, H. Voet and Rosen, D. 1999. ...
 • Bacci. _ Picanco, M. C. Moura, M. F. Semeao, A. ...
 • Elliot, J. M. and Kieckhefer, R. W. 1987. Spatial distribution ...
 • Hsu, J. C., Horng, S. B., and Wu, W. J. ...
 • Johnson, M. W. 1 986.Population trends of newly introduced species ...
 • Kawai, A. 1985. Studies on population ecology of Thrips palmi ...
 • Kawai, A. 1986. Studies on population ecology of Thrips palmi ...
 • Kirk. W. D. J.1997. Distribution, Abundance and population dynamics. In ...
 • Letourneau, D K. and Altieri, M. A. 1983. Abundance patterns ...
 • Lewis, T. 1997. Field and laboratory techniques. In: Lewis.T. (ed). ...
 • Nestel, D., H. Cohen., N. Saphir., M. Klein and Z. ...
 • Ohnesorge, B. and Rapp, G. 1986. Methods for estimating the ...
 • Parajulee, M. N., R. B. Shrestha and , F. Leser.200. ...
 • Pearsall, I. A. and J. H. Myers.2000. Evaluation of sampling ...
 • Poole, R.W. 1974. An introduction to quantitative ecology. New York: ...
 • Rosenheim, J. A., Welter, S. C.., Johnson, M. W. Mau, ...
 • Steiner, M. Y. 1990. Determining population characteristics and sampling procedures ...
 • Steiner, M. Y. and S. Goodwin. 2005. Management of Thrips ...
 • Southwood, T. R. E. 1995. Ecological methods with particular reference ...
 • Taylor, L. R. 1984. Assessing and interpreting the spatial Distributions ...
 • Tsai, J. H., Wang, J. J. and Liu, Y. H. ...
 • Tounhasca, A., Palumbo, J.C. and Byren, D. N. 1994. Distribution ...
 • Von Arx, _ Baumgartner, J.and Delucchi, V.1984. Sampling of Bemisia ...
 • Van Rign, P. C. J., C. Me]lema and G. M. ...
 • Wang, K., and J. L. Shipp.2001. Sequential sampling plans for ...
 • نمایش کامل مراجع