ویژگیهای نشست زمین در اثر حفر تونلهای کم عمق

سال انتشار: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,492

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

034_2726859085

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله، با اشاره به بعضی رابطه های معمول و شاخص در زمینه بررسی نشست زمین در اثر حفر تونل، با استفاده از نتایج تجربی مبتنی بر مشاهدات و اندازه گیریهای اخبر روی تونلهای درون محیط خاکی، رابطه های پیشنهادی نگارنده مجددا ارزیابی گردیده است. همچنین حدود زاویه گستردگی محدوده جابجایی تحت تاثیر حفر تونل در دو نوع خاک، یعنی خاک چسبنده و خاک فاقد چسبندگی تعیین شده است.

کلیدواژه ها:

تونل در زمینهای خاکی ، نشست خاک ، خواص فیزیکی خاک

نویسندگان

محمود وفائیان

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان