نقش خودکارآمدی درسازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 555

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0193

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

توجه به خودکارآمدی در نوجوانان امری ضروری است و نقشی تعیین کننده در سازگاری و پیشرفت تحصیلی آن ها دارد .لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین خودکارآمدی با سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر نوجوان انجام شد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش اموزان مقطع متوسطه شاغل به تحصیل در سال 92-1391 در شهر اراک بود . نمونه پژوهش شامل 430 دانش آموز(230 دختر و 200 پسر ) که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخابشدند .ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی شرر وپرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ و از معدل به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد . داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تجزیه و تحلیل شد .یافته ها : همبستگی بین خودکارآمدی با سازگاری و پیشرفت تحصیلی مستقیم و معنادار بود . و مقایسه دوجنس نشان داد خودکارآمدی دانش آموزان پسر بیش از دانش آموزان دختر است. . لذا جهت افزایش خودکارآمدی استفاده از تشویق بجا موثر می باشد .فراهم آوردن شرایطی که دانش آموزان با افراد موفق آشنا شوند و با آشنایی و الگو قرار دادن آنها خودکارآمدی خویش را افزایش دهند . فراهم آوردن زمینه ای که دانش آموزان با تجربه کردن موفقیت ،طعم پیروزی را بچشند تا در نهایت از طریق تجربه تسلط بر امور و دستیابی به موفقیت ، خودکارآمدی و سازگاری آنها افزایش یابد

نویسندگان

حکیمه لیث

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان

محمد رضا تمنائی فر

استاد یارگروه روانشناسی دانشگاه کاشان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • البرزی، شهلا و سیف، دیبا(1381). بررسی رابطه ی باورهای انگیزشی، ...
 • امینی، ز . (1387). رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی ...
 • اعرابیان، ا. وهمکاران. 1380 . بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر ...
 • پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس مهارت های ارتباطی با واسطه باورهای خودکارآمدی [مقاله ژورنالی]
 • تابع بردبار فریبا، رضویه، علی اصغر.(1383).بررسی رابطه راهبردهای رویارویی و ...
 • تمنایی فرمحمدرضا، گندمی، زینب .(1390) .رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت ...
 • جوکار، ب. و دلاور پور، م. الف. (1386). رابطه تعلل ...
 • حجازی، الهه.، و نقش، زهرا. (1387). الگوی ساختاری رابطه ادراک ...
 • حسینی، ف . وخیر، م .(1388). پیش نی تعلل ورزی ...
 • خامسان، الف . و شیرزادی، و . (1389). رابطه تعلل ...
 • رحیم نیا محسن، رسولیان مریم .(1385).مقایسه مکانیزمهای سازگاری نوجوانان کانون ...
 • زحمتکشان، حمیرا .(1384).بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با ...
 • زکی، محمد علی، (1389) . سازگاری جوانان با دانشگاه و ...
 • سیرجانی لیلا (1386) _ بررسی تاثیر هوش، خودکارآمدی و کمال ...
 • .کدیور، پروین(1382) نقش ارهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت ...
 • معتمدی، ف. و افروز، غ. ع. 1383 _ خودکارآمدی و ...
 • نجفی، محمود (1386) .رابطه خودکارآمدی و سلامت روان در دانش ...
 • .نویدی، احد .(1387). تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارتهای سازگاری ...
 • Bandura. A. & Locke.E.A (2003) Negative Self- efficacy and goal ...
 • Bandura, _ (2006). Adolescent development from an agentic perspective. In ...
 • .Bandura, A.(1986).social learning theory.journal of personality and social psychology , ...
 • Bong, Mimi, and Richard . Clark. 1999. "Comparison between Self-Concept ...
 • Bandura, Albert. 2001. Guide for Constructing Self-Efficacy Scales. Stanford, CA, ...
 • Bandura, A. (1 994) _ self-effic acy.in V, S , ...
 • Blake, S. & Lesser, L. (2006). "Exploring the Relationship between ...
 • Chemers, M. M., Hu, L. T., & Garcia, B. F. ...
 • Caprara, _ _ Barbaranelli, C. Postorellic, C. & Cervone, D. ...
 • .Cooper, M.B.(198 1).Gender differences in the Academic locus of control ...
 • Dweek, C.S. (2000) Self theory: Their role in motivation, personality ...
 • Efklides, A. (2011). Interactions of metacognition with motivation and affect ...
 • Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, M., Duke, B. ...
 • Hermann, K. S., & Betz, E. N. (2004). Path models ...
 • .Kim, J. , &Cicchetti, D. (2003). Self-efficacy and behavior problems ...
 • Neihart, M.(1999).The impact of giftedness On psychological well-being .what does ...
 • .Linnenbrink, E.A &Pintruch, P.R, (2002). achievement goals in the classroom; ...
 • Multon, K. D.; Brown, S. D.; & Lent, R. W. ...
 • Muris, P. (2002) Relationship between Self efficacy and symptoms of ...
 • Pajares, Frank. 1997. :Current Directions in Self-Efficacy Research." Pp. 1-49 ...
 • Pajares, F.; Miller, M.; & Johnson, M. J. (1999). Gender ...
 • Pajares, F. 1994. Inviting self-efficacy the rol of invitation in ...
 • Pintrich, Paul R., Robert W. Rosser, and Elisabeth A. M. ...
 • Pintrich, R. P., & Schunk, D. H. (2002) .Motivationt in ...
 • Pintrich, P. R.; & De Groot, E. V. (1990). Motivational ...
 • Reinek, W. M., Craway. C. M., Tucker, G.H., &Hall , ...
 • Snyder CR, Lopez SH. Handbook of positive psychology. Oxf Uni ...
 • .Schunk, D.H. , &cox, P.D.(1986).Strategy training and attributional feedback with ...
 • _ Schunk, D .&Paj ares, F.(1996).The development of academic self-efficacy.A ...
 • Santrock, j .W. (2004, 2008) .Educational _ ycholo gy(2nd&3rd ed.).new ...
 • Sharma, D., & Silbereisen, R. K. (2007). Revisiting an era ...
 • Vasile, C., Marhan, A. M., Singer, F. M., & Stoicescu, ...
 • Watson, N. J. and Woodward, B. S. 1987. Age and ...
 • Yusliza mohd.Yusof. (20 12). Self-Efficacy, Perceived Social Support, and Psychological ...
 • نمایش کامل مراجع