تاثیر کربوهیدرات و کافئین بر کراتین کیناز (CK) ناشی از تمرینات پلایومتریک در پسران جوان هندبالیست

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,012

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0074

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

مقدمه: تحقیقات اندکی رابطه میان مصرف کافئین و کربوهیدرات را بر شاخص های آسیب عضلانی ورزشکاران بررسی کرده اند و نتایج موجود نیز متفاوت است. هدف این تحقیق مقایسه تاثیر 3 نوع مکمل کربوهیدرات ، کافئین و ترکیب کافئین و کربوهیدرات و تمرین پلایومتریک بر یکی از شاخص های آسیب عضلانی یعنی کراتین کیناز (CK) در پسران جوان هندبالیست بود.نمونه آماری: آزمودنی های این تحقیق شامل 15 پسر جوان هندبالیست با سابقه شرکت در مسابقات قهرمان کشوری (سن:0/74±17/87 سال، قد 5/84±181/87 سانتی متر ، وزن 11/21±80/87 کیلوگرم) بودند که به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. روش اجرا: آزمودنی ها طی چهار جلسه مجزا تمرینات پلیومتریک را انجام دادند و در هر جلسه به صورت تصادفی به 4 گروه کافئین، کربوهیدرات، کافئین+ کربوهیدرات و گروه کنترل (دارونما) تقسیم گردیدند به گونه ای که در پایان جلسه چهارم همه آزمودنی ها هر چهار نوع مکمل یا دارونما را دریافت کردند قبل از برنامه تمرینی و در پایان هر جلسه تمرین، خونگیری از محل ورید بازویی انجام شد. برای مقایسه درون گروهی متغیرهای اندازه گیری شده در گروه مورد مطالعه از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد. همچنین از آزمون تی وابسته با اصلاح بونفرونی جهت آزمون های تعقیبی استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بعد از مصرف کافئین به همراه کربوهیدرات ، کراتین کیناز بعد از تمرینات پلیومتریک در مقایسه با روش های دیگر افزایش معنی داری داشت (0/05>=P). بحث و نتیجه گیری: مصرف کافئین و کربوهیدرات می تواند موجب افزایش شاخص آسیب عضلانی کراتین کیناز شود.

نویسندگان

مینا کیانی

مدرس دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _ Allen DG. Skeletal muscle function: the role of ionic ...
 • _ Brancaccio P, Maffulli N, Limongelli FM. Creatine kinase monitoring ...
 • lymphocyte counts and subset activation in vivo following strenuous cycling.Eur ...
 • _ Challis, R.A.J., Budohoski, L., McManus, B., and Newsholme, E.A. ...
 • _ Chesley, A., Howlett, R.A., Heigenhauser, J.F., Hultman, E, and ...
 • _ Cheung, k., Hume, P.A. and Maxwell, L. (2003). "Delayed ...
 • _ Ben Desbrow, M L. (2007). well-trained endurance athlets knowledge, ...
 • _ Davis J.K. and Green J. Matt.(2009). Caffeine and Anaerobic ...
 • _ Dixon, A.K., Gubitz, A.K., Sirinathsinghji, D.J.S., Richardson, P.J, and ...
 • _ Fredholm, B.B., Battig, K., Holmen, J., Nehlig, A, and ...
 • _ Garret BE, Griffiths RR. The role of dopamine in ...
 • _ Graham T, et al.(2008). Does caffeine alter muscle carbohydrate ...
 • _ Graham TE. Caffeine and exercise. metabolism, endurance and performance. ...
 • _ Graham TE, Helge JW, MacLean DA, et al. (2000). ...
 • _ Graham, T.E., and Spriet, L.L. (1995). Metabolic, c atecholamine, ...
 • _ Greer, F.C. Mclean, and T.E. Graham. (1998). "Caffeine, performance ...
 • _ Haff, G.G., M.J. Lehmkuhl, L.B. Mc-Coy, and MH. Stone. ...
 • _ Han, D.-H., Hansen, P.A., Nolte, L.A., and Holloszy, J.O. ...
 • _ Hulston, C.J., & Jeukendrup, A.E. (2008). Substrate metabolism and ...
 • _ Jackman, M. et al. (1996). "Metabolic, catecholamine, and endurance ...
 • _ J E UKENDRUP A. (2008). Carbohydrate feeding during exercise. ...
 • _ Kalmar JM. The influence of caffeine On voluntary muscle ...
 • _ Kim, B.R.; H.T. Kim; D. Lee (1999). "The effect ...
 • _ Lynge, J., and Hellsten, Y. (2000). Distribution of adenosine ...
 • - Machado M, et al.(2010). Caffeine Does Not Augment Markers ...
 • _ Magkos F, Kavouras ST Caffeine use in sports, p ...
 • _ Maughan, R. J., Bethell, L. R., & Leiper, J. ...
 • _ Mayhew DL, Thyfault JP, Koch AJ. Rest interval length ...
 • _ Martinez -Amat A., Boulaiz H., Prados J., Marchal J.A., ...
 • - Mougios V. Reference intervals for Serum creatine kinase in ...
 • _ Peake JM, Suzuki K, Wilson G, et al. Exerci ...
 • _ Robertson, D., Wade, D., Workman, R., Woosley, R.L, and ...
 • _ Rush, J.W.E., and Spriet, L.L. 2001. Skeletal muscle glycogen ...
 • - Reppert, S.M., Weaver, D.R., Stehle, J.H., and Rivkees, S.A. ...
 • _ Spriet, L.L, MacLean, D.A., Dyck, D .J., Hultman, E., ...
 • _ Spriet LL, Howlett RA (2000) Caffeine. In: Maughan RJ, ...
 • _ Taylor , C. Higham, D. L. Close, G. and ...
 • _ Thong, F.S.L, Derave, W., Kiens, B., Graham, T.E, , ...
 • _ Thong, F., Lally, J., Dyck, D., Greer, F., Bonen, ...
 • _ Tidball JG. Inflammation in Skeletal Muscle Regeneration. In: Schiaffino ...
 • _ Vergauwen, L., Hespel, P., and Richter, E.A.(1994). Adenosine receptors ...
 • _ Woolf K, et al.(2008). The Effect of Caffeine _ ...
 • _ Williams, J. H. et al (1998). "Caffeine, maximal power ...
 • نمایش کامل مراجع