تحلیل اندرکنش سنگ دوزها تزریقی شعاعی غیرفعال وفعال باتوده سنگ درتونلها وطراحی آنها برمبنای روش کنترل همگرایی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 643

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TRJ-7-1_003

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

دراین مطالعه براساس مفاهیم اندرکنش سنگ ـ سیستم نگهداری و بافرض مدل رفتاری نرم شوندگی کرنش برای توده سنگ تحت معیارمقاومتی هوک براون مدلهای تحلیلی جدیدی برمبنای روش کنترل همگرایی برای تحلیل اندرکنش سنگ دوزهای تزریقی غیرفعال غیرکششی و فعال پیش تنیده باتوده سنگ ارایه میشود بااستفاده ازاین مدلها منحنی پاسخ زمین برای توده سنگ مسلح همسان وهمگن اطراف تونل دایروی که تحت تنش هیدروستاتیک قراردارد رسم شده تا تاثیر و کارایی هریک ازیان سیستم ها درپایدارسازی و کنترل همگرایی تونل مشخص شود مدل تحلیلی فوق تاثیرتغییر فاصله بندی بولت ها ازهم افزایش سطح قمطع سنگ دوز و میزان پیش تنیده کردن آن را درنحوه عملکرد سنگ دوزها و دررسم منحنی پاسخ زمین درنظر میگیرد درانتها به کمک مدل تحلیلی فوق مثالهایی حل شده و بررسی صحت و سقم نتایج بانرم افزار FLAC انجام میگیرد

نویسندگان

احمد فهیمی فر

استاددانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران

مسعود رنجبرنیا

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران