مدلسازی خوردگی فولاد در اتمسفر دریایی به روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,910

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_039

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

داده های عملیاتی برای مدل سازی خوردگی اتمسفری فولاد به روش شبکه عصبی مصنوعی به کار برده شد . تکنیک ارزش متقابل به عنوان معیار کنترل شبکه عصبی به کار برده شده و عملکرد آماری شبکه عصبی به شکل میانگینی از پنج سر ی نتا یج تست بیان گردید. ضرایب تطب یق چندگانه نشان دادند که شبکه عصبی می تواند مسئول ۷۰ درصد تغییرات در داده ها ی خوردگی فولاد باشد . نتایج آزمون همچنین نشان دادند که برآوردها ی داده ها ی خوردگی که در طراحی اصلی قرار نداشتند، نزد یک به داده ها ی عمل یاتی بودند . آنالیزهای حساسیت اثر دی اکسید گوگرد، کلرید و زمان برون گذاشت را در خوردگی اتمسفری نشان داد.

نویسندگان

رحیم وصف پور

دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، دپارتمان مهندسی مواد

سعید بهجت

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مواد،مهندسی خوردگی