بررسی تغییرات فرسایش و رسوب سواحل استان گیلان

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,431

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_022

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر نوار ساحلی دریای خزر در محدوده استان گیلان بویژه مصب رودخانه های بزرگ نظیر دلتای سفیدرود، در اثرعوامل محیطی قاره ای و دریایی تغییرات بسیار چشمگیری داشته است. تغییر در موقعیت این سواحل موجب وارد آمدن خسارات فراوان و جبران ناپذیری شده است. تغییرات دبی آبهای ورودی از خشکی، میزان متفاوت آورد رسوب از خشکی و ماهیت جابجا شونده و فرسایش پذیری رسوبات ساحلی از جمله عوامل قاره ای و تغییرات تراز آبی دریا، الگوی جریانها و امواج دریای خزر ازجمله عوامل دریایی تغییردهنده خطوط ساحلی دریای خزر و گیلان به شمار می روند. در این تحقیق سعی خواهد شد دامنه اثر هر یک از عوامل غالب در نقاط مختلف سواحل گیلان تعیین شود. از طرفی با استفاده از اطلاعات عکسهای هوایی دو دوره ١٣٤٦ و 1373 در مقیاس 1/20000 و نرم افزارهای Ilwis و photoshop میزان و نرخ فرسایش و رسوبگذاری برآورد گردید. در این تحقیق از سایر نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی با مقیاس 1/20000 و 1/50000 و همچنین پیمایش های میدانی جهت تکمیل اطلاعات استفاده شده است. واحدهای رسوبی که تغییرات آنها مورد بررسی قرار گرفته است واحدهایی هستند که در بخش چینه شناسی بعنوان واحد کواترنر معرفی شده اند. این واحدها به تفکیک محیط رسوبی که در آن واقع شده اند عبارتند ازواحد Qt1، Qt2،Qm مربوط به محیط خشکی، واحدهای Qts,Qsp متعلق به محیط خشکی و از محیط واحدهای Qt1،Qt2 وQt3 از محیط خشکی و زیر محیط رودخانه ای و بالاخره واحدهای Q2b ،Qbm و Q2be مربوط به محیط حد واسط و زیر محیطهای ساحلی هستند. در سواحل گیلان پیشروی تحت فرسایش دریا در مناطق آستانه اشرفیه 84/08،تالش 49/52،انزلی 45/81،لسکوکلایه1430/69،رودسر 678/5 هکتار می باشد. پسروی تحت رسوبگذاری ساحل در مناطق ساحلی استان گیلان به ترتیب در آستانه اشرفیه 276/99، تالش 48/31،انزلی فاقد پسروی، لسکوکلایه 2/04 و رودسر 5/46 هکتار برآورد شده است..

نویسندگان

علیرضا قدرتی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

محمدرضا غریب رضا

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

شهریار صبح زاهدی

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

وحید چگینی

معاون پژوهشی مرکز ملی اقیانوس شناسی