بررسی تقابل های دوگانه در ساختار حدیقه سنایی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 740

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-7-13_002

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

تقابل های دوگانه، یکی از مفاهیم اساسی در نقد ساختارگرایی، پساساختارگرایی و نظریات زبان شناسی و نشانه شناسی است که در باورهای اساطیری و فرهنگیبشر ریشه دارد. در جای جای حدیقه سنایی، می توان رد پای تقابل های دوگانه را یافت. در سطح روساختی حدیقه، ترکیب واژگان، عنوان سر فصل ها، تناسبابیات و چینش مطالب، تقابل دوگانه دارند و در سطح ژرف ساختی این کتاب هم، میان مضامین متوالی بیان شده ، چنین تقاب لی وجود دارد . در سطحروساختی حکایت ها، میان شخصیت ها، تقابل دوگانه حاکم است و ژرف ساخت حکایت ها هم حول همین محور می چرخد. در این مقاله ابتدا مفهوم اصطلاحیتقابل های دوگانه در نظریات مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته ، آنگاه ریشه تقابل های دوگانه در سطح روساختی و ژرف ساختی، بخصوص درشخصیت پردازی حکایت های حدیقه، مشخص و طبقه بندی شده است.

نویسندگان

محمدامیر عبیدی نیا

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

علی دلائی میلان

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه