کارتیمی اثربخش، بنیاد مهندسی ارزش

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,310

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NVEC02_10

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1384

چکیده مقاله:

در عصر حاضر مزیت رقابتی به عنوان پارادایم غالب بنگاه های اقتصادی مطرح است. مزیت رقابتی را در سه حوزه تعریف می کنند، کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش. با حجم انبوه استانداردهای کیفیت در زمینه های مختلف شاهد موجی فراگیر در عرصه ى کاهش قیمت هستیم. شرکت ها ناچار هستند در این عرصه ى رقابتی به روش های کاهش بهای تمام شده روی بیاورند در غیر این صورت از بازنده های این عرصه خواهند شد. از همین روی روش های کاهش هزینه، مورد توجه ى بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و روی فراگیر کردن و بومی سازی این روش ها سرمایه گذاری های کلانی صورت گرفته است. از جمله روش های کاهش هزینه، روش مهندسی ارزش است که در واقع رویکردی خلاق در حل مسایل از طریق توجه به کارکردها به جای راه حل هاست که از طریق کارتیمی به ثمر مین شیند. کارتیمی به عنوان جوهره ى اصلی و بنیاد اصلی مهندسی ارزش محسوب می شود بگونها ی که موفقیت تمام فرآیند مهندسی ارزش متوقف بر موفقیت تیم آن میب اشد. اگر اعضای تیم به طور موثر ارتباط برقرار نکنند و در تعارض مداوم و همینطور فاقد انگیزش باشند تیم موفق نخواهد شد برای پیشبرد پویای های تیم باید اثربخشی تیم را بالا ببریم. اثربخشی تیم نیز جز با ارضای نیاز اعضای تیم میسر نمی شود. این نیازها شامل: ارتباط موثر، گوشف را دادن فعال، حل موفقیتآ میز تعارض ها(که ناگزیر وقتی افراددر گروه ها قرار می گیرند پدید میآ ید)، و سرانجام حفظ انگیزش میان تمام اعضای تیم میب اشد. البته این فهرست کاملی از کلیه ى عواملی که روی پویایی های بین افراد یک تیم اثر بگذارد، نیست .ولی به هر حال با تمرکز روی این حوزه های کلیدی، تیم شما در مسیر خوبی برای به نمایش گذاشتن تمامی سودمندی های یک گروه کار واقعی قرار خواهد گرفت. ارتباطات، جوهر کارتیمی موفقیت آمیزاست. ارتباط موثر نقطه ى آغاز درک، فهم، تفسیر و اقدام است. از سوی دیگر، ارتباط غیرموثر ممکن است به سوتفاهم، سوتعبیر و همچنین بی عملی یا اقدام نامناسب بیانجامد. ارتبط موثر نیز متوقف بر گوش دادن فعال است. از سوی دیگر اعضای تیم در برخورد با تعارض اغلب نگرش های فردی و غریزی خود را دارند. بعضی از آن اجتناب می ورزند، برخی با آن به طور مشهود مقابله می کنند، و ممکن است عدها ی هم بگذارند، احساسات شان عنان عکسال عمل های آنان را در دست گیرد. از سوی دیگر ناهمگونی فرهنگ های اعضای تیم شما نیت وان هم چالش ها و هم فرصت هایی را پیش آورد. چالش زمانی اوج می گیرد، که اعضای تیم پیام ها یا اعمال یکدیگر را درک نکنند(سو، تفاهم داشته باشند) و یا با بیف کری و سهلان گاری پاسخ دهند. همین ناهمگونی فرصت هایی برای تیم ها پیش میآ ورد تا نقاط قوت و مشترک همدیگر را برای یاد گرفتن از هم بیابند. اعضای تیم مجبور هستند نقاط مشترک خود را برای آنچه که به خاطر آن دور هم گرد آمدهان د بشناسند و خود را با آن تطبیق دهند، و روی آنچه که نمیت وانند تغییر دهند، سرمایه گذاری کنند.

کلیدواژه ها:

تیم - مهندسی ارزش - گوش دادن فعال - تعارض

نویسندگان

وحید خاشعی ورنامخواستی

دانشجوی کارشناسی ارشد - کارشناس فنی مدیریت مهندسی هزینه ی گروه صنعتی ا