تاثیر تعدیل کننده تناسب فرهنگی روی رابطه رویه بازاریابی داخلی و رضایتمندی کارکنان:یک بررسی تجربی در مورد کارکنان توریسم متولد استرالیا و تایوان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 684

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_277

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

نقش بازاریابی داخلی روی ایجاد رضایتمندی کارکنان، به لحاظ تجربی اثبات شده است. بیش از 200 مطالعه بازاریابی داخلی در آثار تحقیقاتی وجود دارد، با این وجود نقش سابقه و زمینه فرهنگی خود کارکنان تا به این تاریخ هنوز به صورت کمی بررسی نشده است. در واکنش به این خلادر آثار تحقیقاتی، این تحقیق به دنبال درک این است که آیا تناسب فرهنگی (میزانی که یک سازمان نیازهای فرهنگی کارکنانش را برطرف میکند) روی رابطه رویه بازاریابی داخلی و رضایتمندی کارکنان در محیط های کاری با گوناگونی فرهنگی تاثیر دارد یا نه. یک نمونه از 458 پاسخ معتبر به صورت آنلاین از انگلیش و چاینیز ترادیشناس آنلاین و نیز تحقیقات رو در رو با کارکنان توریسم در استرالیا به کار می رود، یعنی کسانی که در استرالیا و تایوان به دنیا آمده ان. داده های گرداوری شده با استفاده از تحلیل فاکتور تاییدی و تحلیل های چندگروهی تحلیل می شوند. نتایجرابطه مثبت بازاریابی داخلی و رضایتمندی کارکنان را تایید می کنند. همچنین، این تحقیق روی نتایج کاربردی و تئوریک ایجاد دلالت تجربی تاثیردارد که تناسب فرهنگی می تواند منجر به تقویت رابطه بازاریابی داخلی و رضایتمندی کارکنان شود. محدودیت ها و مسیرهای آینده تحقیقات نیز مشخص می شوند

نویسندگان

باقر باقریان کاسگری

دکتر مدیریت بازرگانی-

ایمان جوادی دودران

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی