تاثیرمدیریت ریسک برعملکرد سازمانی با تاکید بر توسعه سازمانی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 563

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_159

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

پیش فرض اصلی مدیریت ریسک این است که دلیل وجودی هرواحداقتصادی ایجادارزش برای ذینفعان خودمیباشد.همه شرکتهاباعدم قطعی تروبهروهستند،ویکی ازچالشهای مدیریت این است که چه مقدارعدم قطعیت رابپذیردبطوریکه ارزش ثروت ذینفعان رشد یابد.مدیریت ریسک مدیررا قادرمیسازدعلیرغم وجودعدم قطعیت وریسکهاوفرصتهای وابسته به آن،واحداقتصادی رابصورت موثراداره نموده وبدین ترتیبظرفیت ایجادارزش شرکت راافزایش دهد در حالی که مطالعات گذشته درباره مدیریت ریسک شرکت ها چهارچوب حاکمیت شرکتی وکنترل داخلی راموردبررسی قرارداده اند وبه ارتباط آن باعملکرد شرکت وهمچنین توسعه آن توجه چندانی نشده است. .توسعه ی سازمانی به برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی مربوط می شود که برای (افزایش اثربخشی عملکرد سازمان) طراحی می شود و استراتژی های توسعه شامل استراتژی هایی برایطراحی فرآیندهای سازمانی و برنامه های توسعه ی سازمانی جهت تغییر شکل سازمانی و مدیریت گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.پژوهش حاضر ازلحاظدستهبندیتحقیقات تحقیقیتوصیفیبهشمارمیرود و به بررسی تاثیرمدیریت ریسک برعملکردسازمانی با تاکید بر توسعه سازمانی میپردازد

نویسندگان

شبنم شمس

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

ماجده بزرگی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - اجلی، امین، بررسی ضرورت مدیریت عملکرد در توسعه منابع ...
 • - احمدپور، محمود، (1381)، کارآفرینی، تهران، انتشارا تپردیس. ...
 • - بایی، محمدعلیوحمید رضاوزیرزنجا نی _ 1385، "مدیریتریسک، رویکرد ینوینبرا ...
 • - یک زاده، جعفر وصباقیان، زهرا، (1385)، اسعه سازمانی در ...
 • - رضوانی، محمدرضا و احمدی، علی:(33)، ررسی عملکرد شوراهای اسلامی ...
 • - رهنورد، فرجه اله (17)، ، عوامل موثر بر ارتقای ...
 • - سلمانی، داود، (1384)، کیفیتزندگیکاریوبهبود رفتا رسا زمانی : انتشارا ...
 • - فرهادی، محمد درشیدی، محمدمهدی، (1387)، الگویمدیریتعملکردد رسا زما نها ...
 • - کثیری، حسین، (1385)، مدیریت ریسک واحد اقتصادی، نشریه حسابدار ...
 • - نمازی، محمدواحسا نکرمانی، (1387) _ ...
 • _ کخ ت احمدرضاوهاشمسید یالحسینی، (1388) _ ...
 • (1386)، بررسیتا تیرفعالیتهایسیستممد یریتکیفیتبرعملکرد سا زما نها یسرآمد _ یرا ...
 • - یارا حمدیخراسانی، مهدی، (1387)، "کلیاتیازمدیریتریسک "، سایت WWW. modiryar.com ...
 • - مدیریتوسعهفرهنگسرما یه گذاری، بورساوراقبهاد ارتهران _ 1391، سایت wwwtseir ...
 • Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe , T.J.)1997 (, An ...
 • Li, p.)2001 (, Design of Performance Measurement Systems: a Stakeholder ...
 • Neely, A.D., Gregory, M., Platts, K.W. (1995), Performance Measurement Sys ...
 • Tangen, S.)2004 (, Professional Prac -tice Performance Measurement From Philosophy ...
 • S _ maanlakka, P. (2003). Intelligent leadership and leadership competencies: ...
 • Ali shah, Syed Zulfiqar Ali Butt, Safdar.Hasan, Arshad , (2009), ...
 • BUSSE, JEFFREY A., GOYAL, AMIT, and WAHAL, SUNIL, (2010), "Performance ...
 • Meulbroek, L.K., (2002), "Integrated Risk Management for the Firm: A ...
 • Ojo, Marianne , (201 _), "International Framework for Liquidity Risk ...
 • Harvey, D. F. and D. R. Brown. 1988. An experimental ...
 • Gordon, Lawrence A. Loeb, Martin P., Tseng, Chih-Yang, (2009), "Enterprise ...
 • نمایش کامل مراجع