مطالعه تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت و فشار ذی نفعان بر عملکرد مالی با توجه به بازارهای سبز و مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت کاله)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,486

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NABMCONF01_134

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت و فشار ذی نفعان بر عملکرد مالی با توجه به بازارهای سبز و مزیت رقابتی می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و با رویکرد کاربردی می باشد. جامعه تحقیق را مشتریان شرکت کاله در استان مازندران تشکیل میدهند. نمونه ی تحقیق شامل 196 نفر از مشتریان شرکت کاله که به روش تصادفی انتخاب شده اند،تشکیل می دهند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی در محیط نرم افزاری SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که؛ مسیولیت اجتماعی شرکت بر نگرش استراتژیک بازاریابی سبز تاثیر معناداری دارد.فشار ذینفعان محیطی بر نگرش استراتژیک بازاریابی سبز تاثیر معناداری دارد. نگرش استراتژیک بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد.مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد.

نویسندگان

میر دانیال موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بین الملل دانشگاه علامه امینی بهنمیر -بابلسر

مهدی روح الامینی

عضو هییت علمی و معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی علامه امینی بهنمیر-بابلسر

میثم عمرانی فر

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مدرس دانشگاه