تبیین رابطه هوش هیجانی و مشتری مداری در صنعت بیمه مطالعه موردی: شرکت بیمه پاسارگاد استان مازندران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 919

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_158

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر تبیین رابطه هوش هیجانی و مشتری مداری می باشد. روش تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گرد آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان مازندران به تعداد 062 نفر بوده است.نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و حجم نمونه آماری نیز با استفاده از جدول مورگان 250 نفر تعیین گردید. ابزاراندازه گیری، دو پرسشنامه هوش هیجانی و مشتری مداری می باشد و از آمار توصیفی برای خلاصه و دسته بندی کردن داده ها و از آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها، تحلیل عاملی تاییدی جهت روایی سنجی محتوایی پرسشنامه، از بار - عاملی جهت همبستگی متغیرها و از آزمون تی، جهت معنادار بودن رابطه بین متغیرها به کمک از نرم افزار spss استفاده شده است. مدل معادلاتساختاری نهایی نیز به کمک نرم افزار لیزرل، جهت سنجش رابطه متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و مولفه های آن )متغیرهای خود آگاهی، خودمدیریتی، خودانگیزی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط( و مشتری مداری کارکنان و نمایندگان بیمه پاسارگاد رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

علیرضا رستمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

حسن معصومی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • سبحانی نژاد، مهدی، (1387)، هوش هیجانی و مدیریت در سازمان، ...
  • میردریکوندی، رحیم، (1390)، هوش هیجانی، تل‌نامه علمی -پژوهشی روان‌شناسی و ...
  • حقی، حسین، (1387)، سازمان مشتری مدار، http : /crm.blogfa. com/po ...
  • بخشی زاده، محمد علی، (1390)، مشتری مداری در صنعت بیمه، ...
  • دلشاد، میم، جفی زاده، نادره السادات و نوری، ایرج، (1391)، ...
  • kalantari and etall, (2013), Study of the Relationship between Emotional ...
  • Pettijon and etall, (2010), The relationship between emotional intelligence and ...
  • Radha, Prof, Prasad, Neena, (2013), A Study On Customer Orientation ...
  • نمایش کامل مراجع